Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid verandert vanaf 1 januari 2015. Komt u nog in aanmerking voor een betaling vanuit dit beleid? Controleer uw bedrijfsgegevens op mijn.rvo.nl. U kunt gelijk zien of u recht heeft op betalingsrechten. Ook ziet u de waarde van

Lees verder

Slim rijden en machines goed afstellen zorgt voor een extra besparen van brandstof aldus het netwerk: ´Het nieuwe rijden in de veehouderij´. Door het voorgeschreven aftakastoerental en/of ‘eco stand’ niet te overschrijven, kan er 10% tot 20% brandstof worden bespaard.

Lees verder

Is uw mestopslag 20 jaar of ouder? En uw dak ouder dan 10 jaar? Dan kunnen uw gemeente en uw verzekeringsmaatschappij eisen dat uw mestsilo gekeurd wordt. Het keuren van mestsilo’s en daken is een vak apart dat dient te

Lees verder

U kunt vanaf 1 juli alleen nog met eHerkenning inloggen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). eHerkenning was tot voor kort nog een nieuw begrip voor de meeste boeren en tuinders. Inmiddels groeit de bekendheid met de dag. LTO-leden

Lees verder