Selecteer een pagina

Regenwater blijft uit de mestsilo

door | 2 maart 2018

Alle mestsilo’s moeten sinds 1 januari afgedekt zijn. Melkveehouder Jack Kuylaars vindt de nieuwe wetgeving ‘onzinnig’. Inmiddels heeft de veehouder wel een brandschone kap op de betonnen opslag.

[lto_icon_link icon=”chevron-right” href=”/mestsilo-afdekken” color=”dark-blue” categorie=”bericht” actie=”product” label=”iconlink_inleiding”]Bekijk het aanbod mestsilo afdekkingen[/lto_icon_link]

In 1984 is op de melkveehouderij van de familie Kuylaars in Valkenswaard een 3,5 meter hoge mestsilo gebouwd. ‘Mijn ouders wilden toentertijd een opslag om zuinig om te gaan met mineralen’, weet Jack Kuylaars.

‘We boeren hier op natte grond en kunnen beter pas in het voorjaar uitrijden, zodat uitspoeling beperkt blijft. Vanuit milieuoogpunt is de silo een prima oplossing.’ Jack en zijn vrouw Ilze Kuylaars hebben 120 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Als gevolg van de fosfaatreductie moest het gezin koeien inleveren.

Brabant kreeg bovendien deze zomer extra strenge milieumaatregelen. En per 1 januari 2018 moest hun mestopslag voor drijfmest afgedekt worden. Dit besluit geldt ook voor de oudere silo’s, die voor 1 juni 1987 zijn gebouwd. De regelgeving is bedoeld om de ammoniakuitstoot te beperken. Maar volgens Jack Kuylaars werkte de oude silo prima, door korstvorming op de drijfmest.

Zo’n 300 euro korting

‘Ondanks het afdekken met een spankap zullen de gassen toch moeten ontsnappen. Hoe zal de ammoniakuitstoot dan minder worden? Dat begrijp ik niet.’ De melkveehouder heeft afgelopen najaar contact gezocht met de bouwer van de opslag en die heeft Beutech Agro ingeschakeld. Kuylaars kreeg een helder advies en kon de spankap snel realiseren. ‘Via LTO Ledenvoordeel heb ik zo’n 300 euro korting gekregen’, zegt hij. Spankap als oplossing Bij Kuylaars gaat de drijfmest van bovenaf in de opslag. Daarom bleek voor zijn bedrijf de spankap de beste oplossing. Kuylaars heeft begin februari de mest uitgereden en de silo schoongemaakt. Vervolgens heeft Beutech Agro de kap in één dag met behulp van een kraan gemonteerd.

Handhaving

‘De jongens van Beutech Agro hebben goed werk geleverd’, zegt Kuylaars. ‘Ze komen later dit jaar nog een keer terug om het dak een extra keer te spannen. Het voordeel van dit systeem is dat er geen regenwater meer in de opslag komt.’ De nieuwe wetgeving raakt naar schatting zo’n 1.400 veehouders. Volgens Beutech-verkoper Johan de Vries heeft het gros van deze boeren nog geen afgedekte silo. ‘Gemeentes zijn op diverse plaatsen aan het handhaven, dus horen we van veehouders dat ze snel hun afdekking geregeld willen hebben’, vertelt hij.

De Vries adviseert LTO-leden over de keuze voor een spankap of drijfkleed. ‘De meesten kiezen voor een drijfkleed, omdat ze daarmee goedkoper uit zijn.

[lto_icon_link icon=”chevron-right” href=”/mestsilo-afdekken” color=”dark-blue” categorie=”bericht” actie=”product” label=”iconlink_onder”]Bekijk het aanbod mestsilo afdekkingen[/lto_icon_link]

MESTSILO AFDEKKEN
Leden die meedoen aan het inkoopcollectief van LTO Ledenvoordeel kunnen tot honderden euro’s korting ontvangen, afhankelijk van grootte en soort mestsilo en/of afdekking. Beutech Agro is geselecteerd als LTO-leverancier. Dit bedrijf is sterk in leveren, plaatsen, keuren én onderhouden van mestopslagsystemen. De silo’s en bassins zijn ook geschikt voor het opvangen van water, slib en andere vloeistoffen.

[lto_icon_link icon=”chevron-right” href=”/mestsilo-afdekken” color=”black” categorie=”bericht” actie=”product” label=”iconlink_side”]Meer informatie[/lto_icon_link]


Mestsilo opslag