Selecteer een pagina

Saneren en leveren van dieselolietanks

Heeft u een bovengrondse tank voor de opslag van dieselolie? Dan heeft u sinds 1 januari 2015 te maken met de nieuwe overheidsregels met betrekking tot veiligheid en milieuwetgeving. Dit betekent dat u uw oude olietank buiten werking dient te stellen. Om de oude dieseltank op te ruimen en om een nieuwe tank aan te schaffen, kunt u meedoen met Actie Tankslag. Al het regelwerk wordt u hiermee uit handen genomen want met Actie Tankslag regelt u alles. Doordat u samen met andere agrariërs saneert, kunt u ook nog eens veel kosten besparen.

Lage prijs door gezamenlijke inkoop

N

Keuze uit stalen of kunststof tank

Kiwa gecertificeerd

r

Zowel oude als nieuwe tank direct geregeld

Hoe werkt Actie Tankslag?

De overheid wil voorkomen dat in de toekomst oude en afgedankte tanks liggen weg te roesten. Daarom bestaan er voor het buiten gebruikstellen van dieselolietanks ook een aantal regels. Een oude tank moet gereinigd of afgevoerd worden; dit moet tevens door een Kiwa gecertificeerd bedrijf gebeuren.

Moet u uw tank vervangen van de gemeente of is deze toch aan vervanging toe dan kunt profiteren van gezamenlijke inkoop. Er zijn prijsafspraken gemaakt met twee partijen. Partij 1 saneert uw oude tank en partij 2 levert een nieuwe  tank. LTO Ledenvoordeel heeft flink onderhandeld om de prijs zo laag mogelijk te krijgen. Beide partijen komen afzonderlijk van elkaar bij u langs. Het kan voorkomen dat uw nieuwe tank eerder gebracht wordt dan de oude tank wordt opgehaald. Niet geheel onbelangrijk, u dient er zelf voor te zorgen dat uw oude tank op tijd leeg is.

Installatie nieuwe dieselolietanks

LTO Ledenvoordeel heeft voor u afspraken gemaakt met een gecertificeerd bedrijf voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. Er zijn veel bedrijven die een dieseltank kunnen leveren, maar slechts een beperkt aantal bedrijven zijn gecertificeerd voor het installeren van een dieselolietank en afleverinstallatie. De installatie van een nieuwe dieselolietank mag alleen worden uitgevoerd door een erkend installatiebedrijf. Bij het in gebruik nemen van de tank krijgt u van het installatiebedrijf een Kiwa-installatiecertificaat en een Kiwa-tankcertificaat.

Stalen tank of kunststof tank

Wij kopen zowel stalen tanks als kunststoffen tanks in. Deze tanks hebben verschillende eigenschappen. Wilt u weten wat bij uw situatie past lees hier dan meer over via onderstaande link.

Saneren oude dieselolietank

Het vervoeren van een lege, ongereinigde tank waar geen certificaat voor is afgegeven, is ten strengste verboden, behalve voor bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben. Het saneren van een oude dieselolietank mag alleen worden uitgevoerd door een erkend saneringsbedrijf. Geeft u uw oude dieselolietank mee met de oud ijzerboer, dan kunt u een boete verwachten van de gemeenteambtenaar. LTO Ledenvoordeel heeft voor de sanering prijsafspraken gemaakt. U ontvangt van de saneerder een verschrotingsbewijs en een reinigingscertificaat waarmee u kunt aantonen dat u aan de eisen voldoet.

Tankslag

Er dient een ontluchtingspijp naar buiten te worden geplaatst de meerprijs hiervan is circa € 150

Let op dat de tank (staal) en uw gebouw hiervoor geschikt zijn.

 • De tank dient te worden voorzien van een beveiliging tegen aanrijding
 • Er moet een deugdelijke verharding onder de tank aanwezig zijn (bv. beton, klinkers. Grind is geen deugdelijke verharding)
 • De tankplaats moet minimaal 5 x 3 meter vloeistof werend zijn. Gelijk aan de lengte van de brandstofslang (klinkers/stelconplaten)
 • Stalen tanks (en leidingwerk) dienen onder afschot te zijn geplaatst.
 • Plaatsing van kunststoftank moet ten minste 3 meter van de erfscheiding en 3 meter van brandbare gebouwen.
 • Kunststoftanks mogen ook 25 cm van de buitenmuur/binnenmuur geplaatst worden mits er voorzieningen zijn getroffen voor een brandwerende constructie van het gebouw (brandwerendheid van tenminste 60 minuten)
 • Stalen tanks mogen zowel binnen als buiten geplaatst worden op minimaal 25 cm van de buitenmuur zonder extra maatregelen. Afstand tot de erfgrens is minimaal 0,75 m.
 • Maximale inpandige opslag is 15.000 liter
 • Boven 15.000 liter mag deze alleen apart worden opgeslagen in een brandwerende ruimte van 60 minuten.
 • In een werkruimte (bv werkplaats) mag maximaal 3.000 liter opgeslagen worden
 • Bij binnen plaatsing dient de ontluchting naar buiten te worden gebracht
 • Binnen 10 meter van elke tank moet een brandblusser aanwezig zijn
 • Bij uw tank moet een opslagbak met absorptiekorrels staan om gemorst product op te vangen.

U bent verplicht om uw stalen en/of kunststof tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig te laten inspecteren door een Kiwa-gecertificeerd bedrijf. Bij stalen tanks wordt de gehele installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen visueel geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Bij een kunststof tank wordt de tank en bijbehorende leidingen op dichtheid beproefd met een overdruk van 30 kPa (0,3 bar). Ook zal een wanddikte meting plaatsvinden. Bij inwendige inspectie mag er geen gevaar voor brand of explosie bestaan. Voor stalen tanks geldt tevens dat er maatregelen getroffen moeten worden om de tank veilig te kunnen betreden.


Tevens zijn bezitters van stalen tanks verplicht om ieder jaar een water/sludge meting te doen. Deze mag u zelf uitvoeren of kunt u laten uitvoeren door een bedrijf. U bent niet verplicht dit door een bedrijf uit te laten voeren. Het bijhouden van een logboek is voldoende.

Nee, er vindt geen afstemming plaats tussen de saneerder en de plaatser van de nieuwe tank. Er is bewust gekozen om met twee partijen (beide specialisten) te werken om hiermee kosten te besparen. Het kan helaas wel voorkomen dat de saneerder later komt dan de plaatser van de nieuwe tank.

U vindt hier formaten en specificaties van de aangeboden tanksets.

Als u vragen heeft over de offerte of u wilt meer weten over de nieuwe tank. Neem dan rechtstreeks contact op met Hamer Installatie  techniek: 055 577 72 00

Bodemmonsters zijn optioneel. U heeft zo een nul-situatie op het moment van plaatsen van de tank. Hiermee wordt de bestaande bodemkwaliteit weergegeven. Dit is voor u van belang om te voorkomen dat u aangemerkt wordt als een “verdachte locatie”. Het bodemonderzoek is niet verplicht voor certificering.

U kunt een keuze maken uit 7 mogelijke tankkeuzes met pompsets. Er is keuze uit zowel stalen als kunststof tanks. Elke tankset voldoet aan de verplichte Kiwa gestelde eisen. Actie Tankslag biedt een aantal standaard keuzes die in veel gevallen zeer geschikt zullen zijn voor landbouwbedrijven. Klik hier voor het verschil tussen kunststof tanks en stalen tanks.

Een goede installatie zorgt voor het behoud van de kwaliteit van de opgeslagen brandstof. Deze kan aangetast worden door bacterievorming en condenswater en leidt tot schade aan motoren en een verminderd rendement. De tanks beschikken over:

 • KIWA keur & certificaat;
 • vulpuntenbak;
 • waterverwijderingsleiding KC 102 (1x per jaar verplicht);
 • een goede ont-/ beluchting.

Essentieel is dat de tank en de afleverinstallatie moeten zijn voorzien van zowel een Kiwa tankcertificaat, als een Kiwa installatiecertificaat. Er zijn vanuit gemeentes controles of de voorschriften worden nageleefd. De basis van deze regels staat in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30), een richtlijn voor de opslag en aflevering van o.a. dieselolie.

Op landbouwbedrijven vallen dieselolietanks (gasolietanks) tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit. Een bovengrondse tank die voor 1 januari 2000 in gebruik is genomen en die door het ontbreken van een mangat of inspectieopening niet gekeurd kan worden, moet uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik worden gesteld. Twijfelt u of uw dieselolietank onder het Activiteitenbesluit valt? Controleer dan bij uw gemeente wat dit voor uw situatie betekent.

Load More

Vrijblijvende offerte?

Benieuwd naar wat Actie Tankslag voor u kan betekenen? Vraag dan via onderstaande knop een offerte aan. Wij hebben enkele gegevens van u nodig om een goede offerte te kunnen maken.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe tank, de offerte van de nieuwe tank of technische vragen bel dan: 055 577 72 00. Voor vragen over ledenvoordeel of over sanering bel: 088 888 6777