Selecteer een pagina

Over LTO Ledenvoordeel

LTO Ledenvoordeel is sinds 2002 een onderdeel van LTO Bedrijven BV en daarmee eigendom van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Het doel is om leden van LTO direct te laten profiteren van hun lidmaatschap door financieel voordeel als gevolg van gezamenlijke inkoop. En daarnaast hulp en advies bieden bij de aanschaf van producten en diensten voor het agrarische bedrijf. Zonder dat daar lidmaatschapsgeld aan wordt gespendeerd.

De kracht van het collectief

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 30.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Daarnaast hebben we afspraken met andere organisaties, waarvan de leden ook gebruik maken van het aanbod, zoals Glastuinbouw Nederland, POV, NOP, KAVB en VGB en Plantum. Wij onderhandelen met leveranciers namens en voor alle leden. Zo benutten wij de kracht van het collectief optimaal. Dit resulteert in voordeel voor onze leden: scherpe tarieven, betere leveringsconditie en betere service.

Bekijk aangesloten organisaties

Ruim 50 ledenvoordelen

Dankzij het sterke agrarische collectief kunnen we onze leden méér dan 50 ledenvoordelen bieden. En daar zijn we trots op! Dit motiveert ons elke dag weer om het aanbod te optimaliseren en uit te breiden. Omdat we weten wat er speelt in de agrarische sector, sluit ons aanbod hier goed op aan.

Er wordt geen contributie of verenigingsgeld gebruikt voor onze activiteiten, want deze worden bekostigd middels leveranciersvergoedingen. Op deze manier realiseren we een positief bedrijfsresultaat. Dit biedt ons de mogelijkheid om te investeren in de dienstverlening en het productenaanbod, zodat we leden van LTO nog meer voordeel kunnen bieden.

Relevant en eerlijk advies

Leden kunnen bij onze helpdesk terecht voor allerhande vragen, maar ook voor bijvoorbeeld voordeelberekeningen. Met onze kennis en ervaring in de agrarische sector kunnen we leden goed adviseren en ondersteunen. De nadruk van onze adviseurs ligt op het geven van eerlijke en transparante informatie.

De volgende thema’s spelen een belangrijke rol in onze activiteiten:

Duurzaamheid

LTO Ledenvoordeel wil de agrosector ondersteunen bij hun activiteiten en investeringen voor een duurzame toekomst.

Op het platform Energie van Boeren krijgen agrarisch ondernemers, die groene stroom opwekken de beste prijs voor hun GvO’s.

Daarnaast regelen wij 100% agrarische stroom voor boeren en tuinders tegen uitstekende leveringsvoorwaarden. Elk kwartaal is er een inschrijfronde voor een voordelige collectieve prijs voor stroom en gas.

Ook hebben we korting geregeld op bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren en duurzame warmte- en energiesystemen.

Veiligheid en gezondheid

LTO Ledenvoordeel wil ondernemers helpen om hun boerenerf minder kwetsbaar te maken voor criminaliteit met kortingen op camerabewaking en opritverklikkers.

Ook wordt ingezet op een gezondere werk- en woonomgeving met bijvoorbeeld het platform Agro+Zorg.

Smartfarming
Precisielandbouw is de toekomst, maar kan wel een zetje in de rug gebruiken. Met producten zoals MoveRTK (correctiesignaal) en BioScope (bodem- en groeikaarten voor gewassen) willen we precisielandbouw aantrekkelijker maken.

Wie werken er aan de ledenvoordelen?

Arnout Goeman

Arnout Goeman

Manager

M: 06 13 64 16 38
E: agoeman@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Arnout Goeman

Michiel Loman

Michiel Loman

E-commerce en online development marketeer

T: 06 30 86 01 14
E: mloman@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Michiel Loman

Ramon Jongepier

Ramon Jongepier

Adviseur ledenvoordeel

T: 088 888 67 77
E: rjongepier@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Ramon Jongepier

Sandra Bruinenberg

Sandra Bruinenberg

Financiële administratie

T: 088 888 67 77
E: administratie@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Sandra Bruinenberg

Rik Horbach

Rik Horbach

Marketing automation en database marketeer

T: 088 888 67 77
E: rhorbach@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Rik Horbach

Miranda Hurenkamp

Miranda Hurenkamp

Adviseur

T: 088 888 67 77
E: mhurenkamp@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Miranda Hurenkamp

Shereen de Rijk

Shereen de Rijk

Campagne marketeer

T: 06-30 94 54 09
E: sdrijk@ltoledenvoordeel.nl

 

Rose Jeronimus

Rose Jeronimus

Content marketeer

T: 088 888 67 77
E: rjeronimus@ltoledenvoordeel.nl

Meer over Rose

Sacha Eerbeek

Teamleider Marketing en Service & Advies

T: 088 888 67 77
E: seerbeek@ltoledenvoordeel.nl

Ageeth Bierling

Adviseur

T: 088 888 67 77
E: abierling@ltoledenvoordeel.nl

Ledenvoordeel loont altijd!