Selecteer een pagina

Over LTO Ledenvoordeel

Leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB profiteren direct van hun lidmaatschap bij LTO Ledenvoordeel. Door gezamenlijke in te kopen bedingen we betere voorwaarden op de aanschaf van producten en diensten voor het agrarische bedrijf. Daarnaast bieden wij hulp en advies voor, tijdens en na het aankoopproces.

 

De kracht van het collectief

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 30.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Daarnaast hebben we afspraken met andere organisaties, waarvan de leden ook gebruik maken van het aanbod, zoals Glastuinbouw Nederland, KAVB, NOP en POV. Wij onderhandelen met leveranciers namens en voor alle leden. Zo benutten wij de kracht van het collectief optimaal. Dit resulteert in voordeel voor onze leden: scherpe tarieven, betere leveringsconditie en betere service.

Bekijk aangesloten organisaties

Ruim 50 ledenvoordelen

Dankzij het sterke agrarische collectief kunnen we onze leden méér dan 50 ledenvoordelen bieden. En daar zijn we trots op! Dit motiveert ons elke dag weer om het aanbod te optimaliseren en uit te breiden. Omdat we weten wat er speelt in de agrarische sector, sluit ons aanbod hier goed op aan.

Er wordt geen contributie of verenigingsgeld gebruikt voor onze activiteiten, want deze worden bekostigd middels leveranciersvergoedingen. Op deze manier realiseren we een positief bedrijfsresultaat. Dit biedt ons de mogelijkheid om te investeren in de dienstverlening en het productenaanbod, zodat we leden van LTO nog meer voordeel kunnen bieden.

Relevant en eerlijk advies

Leden kunnen bij onze helpdesk terecht voor allerhande vragen, maar ook voor bijvoorbeeld voordeelberekeningen. Met onze kennis en ervaring in de agrarische sector kunnen we leden goed adviseren en ondersteunen. De nadruk van onze adviseurs ligt op het geven van eerlijke en transparante informatie.

De volgende thema’s spelen een belangrijke rol in onze activiteiten:

Duurzaamheid

LTO Ledenvoordeel wil de agrosector ondersteunen bij hun activiteiten en investeringen voor een duurzame toekomst.

Op het platform Energie van Boeren krijgen agrarisch ondernemers, die groene stroom opwekken de beste prijs voor hun GvO’s.

Daarnaast regelen wij 100% agrarische stroom voor boeren en tuinders tegen uitstekende leveringsvoorwaarden. Elk kwartaal is er een inschrijfronde voor een voordelige collectieve prijs voor stroom en gas.

Ook hebben we korting geregeld op bijvoorbeeld zonnepanelen, zonnecollectoren en duurzame warmte- en energiesystemen.

Veiligheid en gezondheid

LTO Ledenvoordeel wil ondernemers helpen om hun boerenerf minder kwetsbaar te maken voor criminaliteit met kortingen op camerabewaking en opritverklikkers.

Ook wordt ingezet op een gezondere werk- en woonomgeving met bijvoorbeeld het platform Agro+Zorg.

Smartfarming
Precisielandbouw is de toekomst, maar kan wel een zetje in de rug gebruiken. Met producten zoals MoveRTK (correctiesignaal) en BioScope (bodem- en groeikaarten voor gewassen) willen we precisielandbouw aantrekkelijker maken.

LTO Ledenvoordeel is onderdeel van LTO Bedrijven
LTO Bedrijven is een dynamische onderneming die de krachten van boeren, tuinders en de Land- en Tuinbouw Organisaties (LTO’s) bundelt en ondernemers bedient met onderscheidende producten en diensten. De boeren en tuinders van vandaag en morgen. Aan hun succes draagt LTO Bedrijven graag bij. Wij investeren en participeren in marktconcepten die de agrarische sector op korte en lange termijn stimuleren. Marktconcepten voor boeren en tuinders, belangenbehartigers en onze business partners.

Met 35.000 aangesloten ondernemers vormen wij het grootste agrarische samenwerkingsverband. Uw business in de agrarische sector krijgt extra waarde door de activiteiten van LTO Bedrijven.

Kunt u een meerwaarde bieden voor onze leden en wilt u uw business laten groeien? Ga dan naar ltobedrijven.nl voor meer informatie.

LTO Bedrijven. Het nieuwe boeren dichtbij.

 

Wie werken er aan de ledenvoordelen?

Shereen de Rijk

Shereen de Rijk

Manager LTO Ledenvoordeel

06-30945409
sdrijk@ltoledenvoordeel.nl

Bas Gregoor

Bas Gregoor

Manager LTO Ledenvoordeel

06-10555500
bgregoor@ltoledenvoordeel.nl

Jacco Freriksen

Jacco Freriksen

Portfoliomanager

06-10203555
jfreriksen@ltoledenvoordeel.nl

Ageeth Bierling

Ageeth Bierling

Adviseur

088 – 888 67 77
abierling@ltoledenvoordeel.nl

Joah de Jager

Joah de Jager

Adviseur

088 – 888 67 77
jdjager@ltoledenvoordeel.nl

Daniek van Zoelen

Daniek van Zoelen

Adviseur

088 – 888 67 77
dvzoelen@ltoledenvoordeel.nl

Sandra Bruinenberg

Sandra Bruinenberg

Financiële administratie

088 – 888 67 77
administratie@ltoledenvoordeel.nl

Anita Kwerreveld

Anita Kwerreveld

Campagnemarketeer

06 – 51 37 49 48
abkwerreveld@ltobedrijven.nl

Rose Jeronimus

Rose Jeronimus

Contentmarketeer

088 – 888 67 77
rjeronimus@ltoledenvoordeel.nl

Jos van der Baan

Jos van der Baan

Marketing automation specialist

088 – 888 67 77
jvdbaan@ltobedrijven.nl

Angela van Veen

Angela van Veen

Marketing coördinator

06 – 57 37 03 72
avveen@ltobedrijven.nl

Julian de Vries

Julian de Vries

Online marketeer

06 – 39 68 28 20
jdevries@ltobedrijven.nl

Vacatures

diverse functies

Kijk voor de vacatures van LTO Ledenvoordeel op ltobedrijven.nl/werken-bij/

 

Ledenvoordeel loont altijd!