Belangenbehartiging

LTO Ledenvoordeel is er voor de leden van de verenigingen:

  • LTO Noord
  • ZLTO
  • De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganistie (ZLTO) is een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. We opereren al meer dan 130 jaar in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.
    Voor meer informatie kijkt u op www.zlto.nl.

  • LLTB

Gezamenlijk vertegenwoordigd door LTO Nederland.