Selecteer een pagina

Meer maken van uw gras?

Wilt u een betere bodem- en waterhuishouding én meehelpen aan de klimaattransitie door koolstof langdurig op te slaan? En heeft u percelen (geen akkerbouw) beschikbaar voor blijvend grasland?

Doe dan mee met het project ‘Blijvend grasland’ en ontvang professionele begeleiding van GreenDutch en NLgroen en genereer extra inkomsten door de verkoop van CO₂-certificaten.

Wij zijn op zoek naar ondernemers die op minimaal 10 jaar lang blijvend grasland willen gaan telen op tenminste 50% van hun areaal.

GreenDutch en NLgroen ontzorgen u bij de teelt van blijvend grasland en het verkrijgen en verhandelen van CO₂-certificaten.
In het webinar ‘Blijvend grasland: eerlijke vergoeding voor klimaatdiensten’  op maandag 11 december a.s. stellen we de betrokken organisaties en mensen graag aan u voor. We leggen uit hoe het werkt en beantwoorden alle brandende vragen die u over dit onderwerp hebt. 

Meld u snel aan!

Rijker bodemleven

Betere waterhuishouding

CO₂-certificaten

Ledenvoordeel

Waarom blijvend grasland?

Blijvend grasland krijgt door het vermijden van grondbewerking een rijker bodemleven en kan langer water vasthouden. Bovendien wordt koolstof zo opgeslagen in de bodem en plant, waardoor de uitstoot van CO₂ wordt verminderd. Voor het langdurig vastleggen van de CO₂ zijn verhandelbare certificaten verkrijgbaar. Een win-win situatie voor boer en natuur.

   CO₂-opslag zonder nieuwe gewassen te verbouwen.

  Goed voor bodemleven en waterhuishouding.

  Bodemonderzoek door GreenDutch.

  Extra inkomsten door de opbrengst van de verkregen certificaten.

LTO-leden die meedoen aan het project krijgen 5% extra opbrengst van deze certificaten. 

 Mogelijke subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Samen impact maken met Blijvend Grasland Projecten

Samen met landeigenaren, grondgebruikers en partners werkt GreenDutch binnen Nederland aan lokale projecten die een positieve bijdrage leveren aan de natuur en energie transitie in combinatie met nieuwe verdienmodellen. Het realiseren van CO₂-reductie kan  nu ook worden omgezet in CO₂-certificaten die o.a. worden uitgegeven door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Deze stichting is ontstaan via de Green Deal waarmee de kloof tussen beleid en de markt wordt gedicht. De projecten van GreenDutch bieden een vernieuwend verdienmodel voor landeigenaren en grondgebruikers. GreenDutch is een initiatief van Ekwadraat en VOB-Holland.

Steeds meer ondernemers willen verduurzamen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die hun bedrijfsprocessen willen aanpassen en langdurig koolstof opslaan in bodem of planten. Hiervoor krijgen koolstofboeren carbon credits. De handelaars van NLgroen bemiddelen tussen producenten van duurzame oplossingen en afnemers van certificaten en carbon credits. NLgroen wil een positieve impact maken op klimaat, natuur en landbouw, waarbij de focus ligt op Nederlandse producten die op lokaal niveau ingezet kunnen worden. NLgroen is een activiteit van LTO Bedrijven en Waltmans B.V.

Hoe werkt het?

Wij zijn op zoek naar ondernemers die blijvend grasland willen gaan telen. Wanneer komt u in aanmerking?

  • Als uw areaal uit minimaal 50% grasland bestaat (op minerale gronden).
  • Als uw grasland minimaal 10 jaar lang grasland kan blijven (zonder grasland te vernieuwen/scheuren, doorzaaien kan wel).
  • Akkerbouwpercelen komen niet in aanmerking.

We doorlopen samen de volgende stappen:

  1.  We bellen u om een en ander door te spreken.
  2.  GreenDutch maakt een afspraak voor een bodemonderzoek, om te bekijken of de bodem  van uw percelen inderdaad geschikt is. Veengrond is uitgesloten van deelname.
  3. U neemt samen met andere ondernemers deel aan het project en wordt aangemeld bij de SNK.
  4. GreenDutch verhandelt samen met NLgroen (onderdeel van LTO Bedrijven) de carbon credits voor u die voor extra inkomsten zorgen. De kosten die worden gemaakt, worden afgehaald van de verkoop van de credits dus u hoeft zelf als agrariër geen investering te doen. Voor LTO-leden geldt dat zij 5% korting krijgen op de verhandelingskosten.

Heeft u interesse? Meld u dan vrijblijvend aan!

Nieuws over bedrijfsvoering

Schoner water en hogere klauwgezondheid dankzij het Watter-systeem

Schoner water en hogere klauwgezondheid dankzij het Watter-systeem

Barry van Bezooyen heeft in 2022 de boerderij van zijn ouders volledig overgenomen. Het bedrijf in Lexmond telt 110 melkkoeien met ongeveer 50 stuks jongvee. Lange tijd hadden de koeien onverklaarbare gezondheidsproblemen, wat uiteraard voor bijbehorende frustraties...

Kiezen tussen voordelig of betrouwbaar

Kiezen tussen voordelig of betrouwbaar

Een kwalitatief goed correctiesignaal is als een goede nachtrust. Het is vanzelfsprekend totdat het een keer­tje misgaat en het je opbreekt. En dan is het te laat. Zo is het ook met een gps RTK-correctiesignaal.    Een keertje kijken bij de buren kan nooit kwaad. Soms...

Vraag subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Vraag subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) komt met een subsidieregeling voor boeren of loonwerkers die werken aan preventieve en niet-chemische maatregelen om de geïntegreerde gewasbescherming op hun bedrijf te verbeteren. Zij kunnen in september subsidie...