Selecteer een pagina

Meer maken van uw gras?

Wilt u een betere bodem- en waterhuishouding én meehelpen aan de klimaattransitie door koolstof langdurig op te slaan? En heeft u percelen beschikbaar voor blijvend grasland?

Doe dan mee met het project ‘Blijvend grasland’ en ontvang professionele begeleiding van GreenDutch en NLgroen en genereer extra inkomsten door de verkoop van CO₂-certificaten.

Wij zijn op zoek naar ondernemers die op minimaal 10 jaar lang blijvend grasland willen gaan telen op tenminste 50% van hun areaal.

Rijker bodemleven

Betere waterhuishouding

CO₂-certificaten

Ledenvoordeel

Waarom blijvend grasland?

Blijvend grasland krijgt door het vermijden van grondbewerking een rijker bodemleven en kan langer water vasthouden. Bovendien wordt koolstof zo opgeslagen in de bodem en plant, waardoor de uitstoot van CO₂ wordt verminderd. Voor het langdurig vastleggen van de CO₂ zijn verhandelbare certificaten verkrijgbaar. Een win-win situatie voor boer en natuur.

   CO₂-opslag zonder nieuwe gewassen te verbouwen.

  Goed voor bodemleven en waterhuishouding.

  Bodemonderzoek door GreenDutch.

  Extra inkomsten door de opbrengst van de verkregen certificaten.

LTO-leden die meedoen aan het project krijgen 5% extra opbrengst van deze certificaten. 

 Mogelijke subsidie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Samen impact maken met Blijvend Grasland Projecten

Samen met landeigenaren, grondgebruikers en partners werkt GreenDutch binnen Nederland aan lokale projecten die een positieve bijdrage leveren aan de natuur en energie transitie in combinatie met nieuwe verdienmodellen. Het realiseren van CO₂-reductie kan  nu ook worden omgezet in CO₂-certificaten die o.a. worden uitgegeven door de Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK). Deze stichting is ontstaan via de Green Deal waarmee de kloof tussen beleid en de markt wordt gedicht. De projecten van GreenDutch bieden een vernieuwend verdienmodel voor landeigenaren en grondgebruikers. GreenDutch is een initiatief van Ekwadraat en VOB-Holland.

Steeds meer ondernemers willen verduurzamen. Gelukkig zijn er ook steeds meer ondernemers die hun bedrijfsprocessen willen aanpassen en langdurig koolstof opslaan in bodem of planten. Hiervoor krijgen koolstofboeren carbon credits. De handelaars van NLgroen bemiddelen tussen producenten van duurzame oplossingen en afnemers van certificaten en carbon credits. NLgroen wil een positieve impact maken op klimaat, natuur en landbouw, waarbij de focus ligt op Nederlandse producten die op lokaal niveau ingezet kunnen worden. NLgroen is een activiteit van LTO Bedrijven en Waltmans B.V.

Hoe werkt het?

Wij zijn op zoek naar ondernemers die blijvend grasland willen gaan telen. Wanneer komt u in aanmerking?

  • Als uw areaal uit minimaal 50% grasland bestaat (op minerale gronden).
  • Als uw grasland minimaal 10 jaar lang grasland kan blijven (zonder grasland te vernieuwen/scheuren, doorzaaien kan wel).

We doorlopen samen de volgende stappen:

  1.  We bellen u om een en ander door te spreken.
  2.  GreenDutch maakt een afspraak voor een bodemonderzoek, om te bekijken of de bodem  van uw percelen inderdaad geschikt is. Veengrond is uitgesloten van deelname.
  3. U neemt samen met andere ondernemers deel aan het project en wordt aangemeld bij de SNK.
  4. GreenDutch verhandelt samen met NLgroen (onderdeel van LTO Bedrijven) de carbon credits voor u die voor extra inkomsten zorgen. De kosten die worden gemaakt, worden afgehaald van de verkoop van de credits dus u hoeft zelf als agrariër geen investering te doen. Voor LTO-leden geldt dat zij 5% korting krijgen op de verhandelingskosten.

Heeft u interesse? Meld u dan vrijblijvend aan!

Nieuws over bedrijfsvoering

‘Veel geleerd van de opfriscursus’

‘Veel geleerd van de opfriscursus’

Richard Scharenborg, medewerker van Loonbedrijf Scharenborg, verlengde zijn spuitlicentie via Spuitlicentie.nl. Hij is tevreden over de online cursus: ‘In het verleden ging ik naar meetings. Maar met de online cursus krijg je meer informatie.’ De werkgever van...

Opslag voor mest, water en biogas

Opslag voor mest, water en biogas

Genap heeft een zeer goede naam in de agrarische sector. Al sinds 1951 levert ze opslagsystemen en afdekkingen voor mest, digestaat, biogas, slib, water en andere vloeistoffen. Veel veehouders hebben een krappe mestopslag. Zo ook de mestopslag van melkveehouder Hanco...

Alles is maatwerk bij Genap, specialist in opslag- en afdeksystemen

Alles is maatwerk bij Genap, specialist in opslag- en afdeksystemen

Agrarische ondernemers kunnen bij Genap in ’s-Heerenberg terecht voor op maat gemaakte opslagsystemen en afdekkingen voor mest, digestaat, biogas, slib, water en andere vloeistoffen. Mestbassins en silosystemen vormen de kern van het assortiment. Genap heeft zowel...