Selecteer een pagina

Signaal MoveRTK functioneert altijd

door | 13 juni 2022

Medio maart waren er signalen dat Rusland het functioneren van bepaalde gps-systemen en stuurautomaten bewust zou verstoren. Het bleken geruchten maar mocht zoiets toch gebeuren, dan zorgt MoveRTK dat u er niets van merkt.

Of het een nu potentiële verstoring van een Russisch, Amerikaans, Chinees of Europees satellietsysteem betreft maakt niet uit. Met ruim tachtig basisstations in de Benelux monitort MoveRTK namelijk van dag tot dag, van uur tot uur en zelfs van seconde tot seconde welke satellieten een accurate (of onjuiste) positie doorgeven.

De systemen en individuele satellieten die onjuiste posities verstrekken worden dan verworpen zoals dat heet, ze worden tijdelijk niet langer gebruikt om het MoveRTKcorrectiesignaal te bepalen. Dit kan alleen omdat de tachtig stations op de millimeter nauwkeurig ingemeten zijn. Zowel in het horizontale als in het verticale vlak.

(On)bewust verstoord valt op
Dankzij deze monitoring en modellering ontvangen gebruikers alleen correctiesignalen voor satellieten waarvoor MoveRTK zelf ook juiste gegevens ontvangt. (On)bewust verstoorde signalen worden namelijk niet van een correctie voorzien zodat u tijdens het werk gevrijwaard blijft van eventuele fouten en problemen.

Wel kunt u merken dat uw smartphone zich op Google Maps niet op dezelfde positie bevindt als uzelf. Is er sprake van een (bewuste) verstoring, dan kan een smartphone zomaar ineens 100 meter verderop getoond worden. Het is iets waarmee burgers in Moskou rond het Rode Plein momenteel continu te maken hebben, zodat de overheid eventuele GNSS-geleide raketten of drones kan misleiden.

Satellietsysteem Minimaal zichtbaar Maximaal zichtbaar Totaal operationeel
GPS 6 10 31
GLONASS 3 7 20
GALILEO 5 10 22
BEIDOU 7 14 38
Totaal ~21 ~41 111

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van het minimaal en maximaal aantal zichtbare GNSSsatellieten boven Nederland in juni 2022. In totaal zijn tussen 21 en 41 satellieten zichtbaar en bruikbaar indien gps-apparatuur de signalen van alle vier satellietsystemen kan verwerken. Het totaal aantal operationele satellieten bedraagt momenteel 111.

Maar het voordeel speelt ook dichterbij huis. Radioamateurs en andere zenders van verstorende signalen kunnen namelijk hetzelfde effect veroorzaken. Opnieuw wel voor uw smartphone en autonavigatie maar niet voor uw gps-systeem of stuurautomaat gecorrigeerd door MoveRTK.

Gebruikers ontvangen sowieso alleen correctiesignalen voor de satellietsignalen die de GNSS-ontvanger op de trekker of ander voertuig aan de horizon kan zien en kan gebruiken. En daar is al langere tijd wel iets aan de hand met het Russische Glonass-systeem.

Van de 24 Glonass-satellieten wereldwijd zijn er momenteel namelijk maar 20 bruikbaar. Het komt dan ook regelmatig voor dat in Nederland slechts drie Glonass-satellieten zichtbaar en dus bruikbaar zijn. Daarom loont het om bij de aanschaf van een gps-systeem of stuurautomaat te vragen naar de geschiktheid voor de Chinese BeiDou- en Europese Galileo-satellietsystemen.

Bij nieuwe apparatuur is dit vanzelfsprekend (standaard of optioneel) maar bij oudere apparatuur van zo’n drie à vier jaar oud niet. Een hard- of software-update biedt dan meestal ook geen soelaas.

Controle door TüV
MoveRTK is zelf ook jaarlijks onderhevig aan controles om de kwaliteit en beschikbaarheid van haar correctiesignaal te allen tijde te kunnen waarborgen. De (Duitse) TüV SüD voert daartoe binnenkort weer een audit uit voor de absolute, herhaalbare en dynamische nauwkeurigheid van het correctiesginaal.Die nauwkeurigheid moet daarbij in 95 procent van alle situaties minimaal 2 centimeter zijn. Of dat nu een rechte of gebogen AB-lijn is, een cirkel, bocht, achtje en bij links- of rechtsom rijden bij snelheden tot 20 kilomenter per uur.

Met MoveRTK hoeft u zich daarom geen zorgen te maken, nu niet en nooit niet.

Bekijk meer informatie over MoveRTK