Selecteer een pagina

test

AED

(Philips HeartStart HS-1)
De batterij gaat 4 jaar mee. Zodra het energieniveau te laag is klinkt er een waarschuwingssignaal.
De producent geeft aan dat eens in de twee jaar de elektrodenset vervangen dient te worden.

U kunt het vervangen zelf uitvoeren of gebruik maken van een serviceovereenkomst.

Klik hier voor de kosten van een serviceovereenkomst of vervangingsartikelen.

Een AED bevat een accu. Deze heeft een cruciale functie. Een accu werkt niet goed bij temperaturen onder het vriespunt. Het is daarom aan te raden om de AED binnen te plaatsen. Een verwarmde opbergkast is een alternatief indien u de AED buiten wilt plaatsen.

Ja, dat kan.
U krijgt uiteraard ook korting als u LTO-lid bent. U dient dan wel u lidnummer op te geven en het opmerkingenvlak te voorzien van uw lidmaatschapsadres.

ANWB Gastvrij

Nee dat is geen probleem, mits u op uw eigen ANWB Gastvrij-detailpagina aangeeft dat dat zo is (dat kunt u zelf doen, u ontvangt inloggegevens om in te loggen op uw eigen Gastvrij-account). Dan zijn bezoekers gewaarschuwd.

Bent u op vaste tijden aanwezig, dan kunt u die tijden noemen op uw eigen ANWB Gastvrij-detailpagina (dat kunt u zelf doen, u ontvangt inloggegevens om in te loggen op uw eigen Gastvrij-account). Bent u onregelmatig weg, maar is er het grootste deel van de dag wel iemand aanwezig, dan kunt u misschien d.m.v. briefje op de deur aangeven hoe laat u terug bent?

Ja hoor. Als u op uw eigen ANWB Gastvrij-detailpagina maar duidelijk aangeeft dat dat zo is (dat kunt u zelf doen, u ontvangt inloggegevens om in te loggen op uw eigen Gastvrij-account). Dan zijn bezoekers gewaarschuwd. Overigens is een geaard stopcontact voldoende voor het opladen van een e-bike. In de praktijk zal het niet vaak voorkomen dat iemand een lege accu op wil laden. Meestal gaat het om het bijladen van de accu (voor de zekerheid).

Als het ANWB Gastvrijvignet niet voldoende opvalt en u wilt beter zichtbaar zijn, kunt u overwegen een ANWB Gastvrij-beachvlag te bestellen (€ 75, exclusief voet, bestellen via: gastvrij@ abnwb.nl).

Asbest

“Asbest is met name in de jaren zeventig/tachtig veel gebruikt. De aanname is dat zolang je met asbest niets doet, het geen gezondheidsgevaar oplevert. Dat is niet helemaal waar. De normale levensduur van asbest is circa 40 jaar en asbestcementplaten beginnen na een jaar of dertig te verweren en worden broos. Tussen 1975 en nu zit meer dan dertig jaar, dus dat verweringsproces is momenteel volop gaande. Het effect van dit proces is dat er asbestvezels vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.”

Bron: Univé

meer over asbest

“De overheid wil asbest verwerkt aan de buitenzijde van daken en van gevels per 2024 verbieden”. De nieuwe asbestwetgeving heeft ook scherpere blootstellingsnormen voor werknemers die in  aanraking kunnen komen met asbest. Dit was een van de belangrijkste aanbevelingen in een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010. Dat stelde dat er veel strengere eisen moesten worden gesteld aan asbestverwijdering, omdat de risico’s veel groter zijn dan tot dan toe was aangenomen. Het streven is naar een verlaging van de grenswaarde (op werkplekken) voor chrysotiel asbest naar 2000 vezels/m3. Voor amfibool asbest is het streven een grenswaardeverlaging naar 300 vezels/m3.”

Bron: Univé

Meer over Asbest

“Nee, de wetgeving is nog niet rond. Maar invoering per 2024 lijkt zeer reëel. Ook de Europese Commissie is met het opstellen van soortgelijke wetgeving bezig. Asbest dat niet direct aan de buitenlucht is blootgesteld, valt overigens buiten de te verwachten wetgeving en mag dus vooralsnog blijven zitten.”

bron: Univé

Meer over Asbest

“Nee, je kunt ze niet gewoon laten liggen. Aan de verwijderingsplicht van asbest valt niet te ontkomen, daarom ligt gecontroleerd verwijderen in de komende 9 jaar het meest voor de hand. Het is bijvoorbeeld geen optie om gebouwen met asbest bij beëindigen van de bedrijfsactiviteiten te laten staan in de hoop dat verkoop van de bouwpercelen inclusief de gebouwen in de toekomst aantrekkelijker is. De verwijderingsplicht van asbest zal blijven bestaan.”

bron: Univé

Meer over Asbest

Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden om de vervanging van asbestplaten te subsidiëren. Bijvoorbeeld wanneer asbestdaken vervangen worden door daken met zonnepanelen. Deze regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’  is het afgelopen jaar verruimd zowel wat betreft  de  subsidiehoogte als de toepassingsmogelijkheden. Zie voor meer informatie www.asbestvanhetdak.nl.

Ook kunt u hulp van verschillende LTO onderdelen krijgen waardoor u ook kosten kunt besparen. Kijk hiervoor op de website www.agroasbestveilig.nl en vul de Quickscan in.

bron: Univé Verzekeringen

“Univé heeft op verschillende manieren met asbest te maken. De opruimingskosten na brand of storm zijn bijvoorbeeld extra hoog wanneer er asbestdelen zijn vrijgekomen. Een verzekeraar zoals Unvié probeert klanten te wijzen op deze kosten en zorgt ervoor dat ze voldoende verzekerd zijn voor deze kosten. De belangrijkste reden om asbesthoudend materiaal te vervangen is natuurlijk het gezondheidsrisico. We willen onze klanten vooral duidelijk maken dat asbest gevaarlijk is en dat op tijd vervangen erg belangrijk is. ”

Bron: Univé

De twee subsidieregelingen, de “regeling verwijderen asbestdaken” van het RVO en de provinciale regeling “asbest er af, zonnepanelen er op”, bedragen beiden € 4,50 per m² verwijderd asbestdak. Beide subsidies kunnen worden gestapeld waardoor in totaal € 9 per m² subsidie kan worden aangevraagd. Echter is de provinciale subsidieregeling niet meer in alle provincies beschikbaar.

Beide subsidies hebben een verschillende aanvraagprocedure! De provinciale subsidie moet vooraf worden aangevraagd en moet zijn toegekend voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De landelijke regeling van het RVO moet achteraf, binnen 6 maanden na afronding van de werkzaamheden, worden aangevraagd.

Saneren van een asbestdak kost ongeveer € 9 per m². Dit betekent dus dat de beide subsidieregelingen samen de kosten van asbestsanering vergoeden. De kosten die dan nog overblijven zijn de kosten van een nieuw dak. Wanneer u er voor kiest om weer een normaal golfplaten dak terug te plaatsen bedragen de kosten hiervan ongeveer € 14 per m². Door de bijkomende kosten van asbestinventarisatie en –vrijgave komen de totale kosten meestal uit op ongeveer € 25 per m².

eHerkenning

Als u op mijn.rvo.nl zaken wilt doen voor uw bedrijf, dan logt u in met eHerkenning. Wilt u een dienst afnemen als particulier/burger, dan kunt u inloggen met DigiD. Als u inlogt met uw DigiD dan ziet u niet de gegevens van uw bedrijf.

Nee, als u al een EH3 middel heeft, dan kunt u dit ook gebruiken bij RVO. Wel dient u te controleren of u gemachtigd bent door u wettelijk vertegenwoordiger om in te loggen met uw EH middel bij RVO. Heeft u een EH middel van een lager niveau (1 of 2) dan kunt u niet bij RVO inloggen en dient u uw middel op te waarderen bij uw huidige leverancier of een nieuw middel aan te schaffen.

nb. tot juni 2018 kunt u met niveau 2+ inloggen.

eHerkenningsmiddelen en de daaraan gekoppelde machtigingen zijn persoonsgebonden en mogen daarom niet worden overgedragen van de ene op de andere collega.. Dit betekent dat eHerkenning altijd per persoon wordt aangevraagd.

bron: www.eherkenning.nl

De kosten zijn te vinden op de website van eHerkenning; https://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenningsmiddel-kopen/stap-3-keuzematrix-eherkenningsmiddelen-vergelijken/

Omdat er veel agrariërs zijn die al een Z login gebruiken voor het inloggen bij dienstverleners die met Z login werken – dit zijn er ca. 60.000 – heeft LTO Ledenvoordeel samen met ZET solutions (de leverancier van Z login en eHerkenningsmiddelen) de afspraak gemaakt om aan LTO leden een Z login eHerkenningsmiddel met LTO korting (standaard 15% en tot 1 aug zelfs 25%) aan te bieden. Zie: www.zlogin.nl/ledenvoordeel.

Gemiddeld hanteren de leveranciers 1 tot 3 werkdagen. Wij adviseren u het middel op tijd aan te vragen want als iedereen wacht met aanvragen tot het laatste moment is er een verhoogd risico dat de leveranciers de vraag niet meer aankunnen.

Ja, ze krijgen de mogelijkheid om hun nieuwe Z login eHerkenning middel te koppelen aan hun bestaande gratis Z login. Ze moeten natuurlijk dan wel Z login eHerkenning aanschaffen en niet het middel van andere eHerkenningsmiddelen aanbieders.

EH3 vereist een sterk wachtwoord. Het kan dus zijn dat in het geval dat iemand een bestaande Z login wil koppelen aan Z login EH3, dat dan een nieuw wachtwoord gekozen moet worden omdat het oude wachtwoord niet sterk genoeg is.

e-Herkenning gebruikt u alleen voor het inloggen. Voor het bevestigen en verzenden van gegevens gebruikt u, net als nu, TAN-codes.

De machtiging die u heeft afgegeven blijft bestaan.

Als u bij RVO.nl geregistreerd staat met uw KvK-nummer heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig om in te loggen. U kunt dan een machtiging afgeven aan uw accountant. Uw accountant kan, door in te loggen met zijn eigen e-Herkenningsmiddel, uw dossier beheren en aanvragen voor u indienen. U hoeft dan ook uw tan-codes niet meer door te geven. Uw accountant kan ondertekenen met zijn eigen tan-codes.

Om in te kunnen loggen op mijn.rvo.nl heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig (niveau 3). Andere overheden, waarmee u zaken doet, kunnen een ander niveau vereisen.
Zie ook: https://www.eherkenning.nl/overheden/wat-is-het/wie-gebruiken-eherkenning/overheidsorganisaties/

Bent u ingeschreven bij de Kamer v. Koophandel en is uw Kamer v. Koophandelnummer ook geregistreerd bij RVO.nl, dan logt u in met eHerkenning. Bent u bij het RVO bekend als persoon (particulier) en is uw BSN geregistreerd, dan logt u in met DigiD.

Nee. Bij inloggen met e-Herkenning gaat het om ondernemingen, dus KvK-nummers. Uw UBN’s zijn gebonden aan een locatie maar kunnen wel tot dezelfde onderneming (hetzelfde KvK-nummer) behoren.

Ja.
Informeer naar de mogelijkheden bij een e-Herkenningsleverancier als er sprake is van meerdere vestigingen bij een onderneming.

Nee, dit is dan in principe niet (direct) nodig. Maar, u kunt dan uw dossier op mijn.rvo.nl zelf niet meer raadplegen. Daarnaast kunt u niets meer aan de machtiging wijzigen omdat u niet kunt inloggen.

Uw accountant kan alleen zelf een e-Herkenningsmiddel aanvragen.

Ja, u heeft de tan-codes nog steeds nodig.

De verschillen zit in de controles die worden uitgevoerd bij het aanvragen van eHerkenning. Hoe hoger het niveau des te strenger de controles. Het niveau bepaalt bij welke dienstverleners er ingelogd kan worden. Niveau 3 wordt op dit moment veel gevraagd omdat het UWV en de belastingdienst dit vereisen. Het RVO heeft diensten van niveau 1,2 2+ en 3. Wilt u weten welk niveau u nodig hebt voor welke dienst? Kijk dan op Z login.

De diensten waarvoor je eHerkenning nodig hebt, bepalen welk niveau je aan dient te vragen. Kijk dus eerst goed waar je met eHerkenning wilt inloggen en kijk dan welk niveau eHerkenning daar bij past. Op Z login kun je zien welk niveau bij welke dienst hoort.

Als je eHerkenning alleen nodig hebt om de Kringloopwijzer in te vullen dan is eHerkenning van niveau 2+ genoeg. Toch is eHerkenning niveau 3 de meest veilige keuze, aangezien dit de standaard is en steeds meer diensten hierop aansluiten en het ook werkt voor diensten op een lager niveau.

De bestaande overeenkomst loopt door, u krijgt geen nieuw voorstel. Wilt u een upgrade dan dient u dat zelf aan te geven bij Zlogin en dan is ook daar het ledenvoordeel op van toepassing.

De informatie van de organisatie zoals ze in de KvK bekend zijn, zoals het KvK nummer. Daarnaast zijn alle persoonsgegevens en e-mailadressen nodig van de mensen die een eHerkenningsmiddel moeten krijgen. Daarnaast is vanaf niveau 2+ en hoger ook bijvoorbeeld een kopie identiteitsbewijs nodig, ook van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie.

Het verwerken van een eHerkenning aanvraag kan soms enkele weken duren. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van de aanvraag, de bedrijfsstructuur en de drukte bij de leverancier van eHerkenning op het moment van aanvragen. Er is ook een spoedprocedure waarmee het een stuk sneller gaat, hier zijn alleen wel extra kosten aan verbonden.

Niveau 3 is nodig voor bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, het RVO, de Douane en de RDW. Met niveau 3 kun je ook inloggen bij alle andere diensten waar een lager niveau eHerkenning wordt gevraagd.

Wil je weten welk niveau je nodig hebt voor welke dienst ? ga dan naar Z login en vul in de zoekbalk de naam van de dienstverlener in; bijvoorbeeld RVO. Daarna verschijnen alle diensten met het bijbehorende niveau in beeld.

eHerkenning - accountant & machtigingen

eHerkenning - algemeen

eHerkenning is een middel waarmee bedrijven zich digitaal kunnen identificeren als ze online zaken doen met de overheid. Met eHerkenning inloggen betekent dat bedrijven straks slechts één middel nodig hebben voor alle overheidsdiensten. Vanaf 1 juli 2014 loggen ondernemers en organisaties op mijn.rvo.nl in via eHerkenning.

eHerkenning regelt de digitale herkenning (authenticatie) en controleert de digitale bevoegdheid (autorisatie) van personen die namens een bedrijf online een dienst willen afnemen. Simpel gezegd: Bent u wie u zegt die u bent? En mag u doen wat u doet? eHerkenning controleert én bevestigt dit.

De overheid wil elektronisch diensten aanbieden op een veilige en voor de gebruiker handige manier. Daarom heeft EZ in 2010 samen met marktpartijen eHerkenning ontwikkeld. Een elektronische sleutel voor alle diensten van de overheid. 

Het grootste voordeel is dat u maar één middel nodig heeft: een eHerkenningsmiddel. Hiermee heeft u 1 inlogmiddel in handen, waarmee u veilig en snel kunt inloggen bij alle (overheids)organisaties die straks zijn aangesloten op eHerkenning. Gemakkelijk, want u hoeft nu geen oneindige hoeveelheid inlognamen en wachtwoorden meer te onthouden. Daarnaast bespaart u tijd en kosten en kunt u online zakendoen wanneer u dat uitkomt. Met eHerkenning kunt u dus efficiënt, betrouwbaar en eenvoudig online uw zaken regelen.

Voor algemene informatie gaat u naar www.eHerkenning.nl. Voor praktische informatie, ook over het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel via een eenvoudig stappenplan, gaat u naar www.Ondernemersplein.nl

De overheid heeft besloten de gebruiker individueel voor de toegang te laten betalen. Definitief antwoord op deze vraag is nog bij de Overheid in behandeling.

Op ww.eherkenning.nl vindt u een overzicht van alle overheidsorganisatie die al diensten met eHerkenning aanbieden. Hier staan ook de betrouwbaarheidsniveaus bij. Ga naar www.eHerkenning.nl

Ondernemers (dus ook zzp’ers) en organisaties (bedrijven, maar ook scholen, verenigingen, stichtingen etc.) loggen in met eHerkenning en particulieren met DigiD. Voor RVO.nl geldt dat, als u bij RVO geregistreerd bent met een KvK-nummer, u eHerkenning nodig heeft. Als u bij RVO geregistreerd staat met uw BSN logt u in met uw DigiD.

Als u op mijn.rvo.nl zaken wilt doen voor uw bedrijf, dan logt u in met eHerkenning. Wilt u een dienst afnemen als particulier/burger, dan kunt u inloggen met DigiD. Als u inlogt met uw DigiD dan ziet u niet de gegevens van uw bedrijf.

Nee, als u al een EH3 middel heeft, dan kunt u dit ook gebruiken bij RVO. Wel dient u te controleren of u gemachtigd bent door u wettelijk vertegenwoordiger om in te loggen met uw EH middel bij RVO. Heeft u een EH middel van een lager niveau (1 of 2) dan kunt u niet bij RVO inloggen en dient u uw middel op te waarderen bij uw huidige leverancier of een nieuw middel aan te schaffen.

nb. tot juni 2018 kunt u met niveau 2+ inloggen.

Gemiddeld hanteren de leveranciers 1 tot 3 werkdagen. Wij adviseren u het middel op tijd aan te vragen want als iedereen wacht met aanvragen tot het laatste moment is er een verhoogd risico dat de leveranciers de vraag niet meer aankunnen.

e-Herkenning gebruikt u alleen voor het inloggen. Voor het bevestigen en verzenden van gegevens gebruikt u, net als nu, TAN-codes.

De machtiging die u heeft afgegeven blijft bestaan.

Nee. Bij inloggen met e-Herkenning gaat het om ondernemingen, dus KvK-nummers. Uw UBN’s zijn gebonden aan een locatie maar kunnen wel tot dezelfde onderneming (hetzelfde KvK-nummer) behoren.

Ja.
Informeer naar de mogelijkheden bij een e-Herkenningsleverancier als er sprake is van meerdere vestigingen bij een onderneming.

Ja, u heeft de tan-codes nog steeds nodig.

eHerkenning - Niveau 2, 2+ of 3

De verschillen zit in de controles die worden uitgevoerd bij het aanvragen van eHerkenning. Hoe hoger het niveau des te strenger de controles. Het niveau bepaalt bij welke dienstverleners er ingelogd kan worden. Niveau 3 wordt op dit moment veel gevraagd omdat het UWV en de belastingdienst dit vereisen. Het RVO heeft diensten van niveau 1,2 2+ en 3. Wilt u weten welk niveau u nodig hebt voor welke dienst? Kijk dan op Z login.

De diensten waarvoor je eHerkenning nodig hebt, bepalen welk niveau je aan dient te vragen. Kijk dus eerst goed waar je met eHerkenning wilt inloggen en kijk dan welk niveau eHerkenning daar bij past. Op Z login kun je zien welk niveau bij welke dienst hoort.

Als je eHerkenning alleen nodig hebt om de Kringloopwijzer in te vullen dan is eHerkenning van niveau 2+ genoeg. Toch is eHerkenning niveau 3 de meest veilige keuze, aangezien dit de standaard is en steeds meer diensten hierop aansluiten en het ook werkt voor diensten op een lager niveau.

De bestaande overeenkomst loopt door, u krijgt geen nieuw voorstel. Wilt u een upgrade dan dient u dat zelf aan te geven bij Zlogin en dan is ook daar het ledenvoordeel op van toepassing.

De informatie van de organisatie zoals ze in de KvK bekend zijn, zoals het KvK nummer. Daarnaast zijn alle persoonsgegevens en e-mailadressen nodig van de mensen die een eHerkenningsmiddel moeten krijgen. Daarnaast is vanaf niveau 2+ en hoger ook bijvoorbeeld een kopie identiteitsbewijs nodig, ook van de wettelijk vertegenwoordiger van de organisatie.

Het verwerken van een eHerkenning aanvraag kan soms enkele weken duren. Dit hangt onder andere af van de complexiteit van de aanvraag, de bedrijfsstructuur en de drukte bij de leverancier van eHerkenning op het moment van aanvragen. Er is ook een spoedprocedure waarmee het een stuk sneller gaat, hier zijn alleen wel extra kosten aan verbonden.

Niveau 3 is nodig voor bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, het RVO, de Douane en de RDW. Met niveau 3 kun je ook inloggen bij alle andere diensten waar een lager niveau eHerkenning wordt gevraagd.

Wil je weten welk niveau je nodig hebt voor welke dienst ? ga dan naar Z login en vul in de zoekbalk de naam van de dienstverlener in; bijvoorbeeld RVO. Daarna verschijnen alle diensten met het bijbehorende niveau in beeld.

eHerkenning - RVO

RvO.nl stapt per 1 juli 2014 voor ondernemers en organisaties over van de huidige gebruikerscode en wachtwoord methodiek naar eHerkenning als inlogmethode. eHerkenning wordt straks door het gehele ministerie van Economische Zaken gebruikt en daar sluit RCVO als uitvoeringsorganisatie bij aan. Andere overheden volgen – zoals provincies en gemeenten – of zijn al overgeschakeld. U kunt dus straks bij steeds meer overheidsinstellingen gebruik maken van eHerkenning.

Voor inloggen op mijn.rvo.nl is niveau EH2+ nodig.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verhoogt  voor toekomstige opgaves het benodigde niveau eHerkenning van 2+ naar niveau 3 voor mijn.RVO.NL. Wanneer u al beschikt over een eHerkenning 2+ middel, moet u voor doen doen van de gecombineerde opgave 2019 dit middel verhogen naar niveau 3. (bron: RVO.nl)
Voor 2018 kunt u niveau 2+ nog gebruiken om de opgave te doen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft samen met de Belastingdienst, KvK, UWV, RDW DUO afgesproken om gezamenlijk over te stappen op eHerkenning niveau 3. Dit betekent dat u dan ook bij deze overheidsinstanties kunt gaan inloggen met uw middel.

Waarom naar niveau 3?

Omdat niveau 3 veiliger en betrouwbaarder is dan reeds bestaande inlogsystemen en eHerkenning op lagere niveaus. De samenleving wordt te vaak geconfronteerd met identiteitsfraude, lekken van persoonlijke informatie. Overstappen op eHerkenning niveau 3 maakt online zaken doen een stuk veiliger.

Nee, als u al een EH3 middel heeft, dan kunt u dit ook gebruiken bij RVO. Wel dient u te controleren of u gemachtigd bent door u wettelijk vertegenwoordiger om in te loggen met uw EH middel bij RVO. Heeft u een EH middel van een lager niveau (1 of 2) dan kunt u niet bij RVO inloggen en dient u uw middel op te waarderen bij uw huidige leverancier of een nieuw middel aan te schaffen.

nb. tot juni 2018 kunt u met niveau 2+ inloggen.

eHerkenningsmiddelen en de daaraan gekoppelde machtigingen zijn persoonsgebonden en mogen daarom niet worden overgedragen van de ene op de andere collega.. Dit betekent dat eHerkenning altijd per persoon wordt aangevraagd.

bron: www.eherkenning.nl

Als u bij RVO.nl geregistreerd staat met uw KvK-nummer heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig om in te loggen. U kunt dan een machtiging afgeven aan uw accountant. Uw accountant kan, door in te loggen met zijn eigen e-Herkenningsmiddel, uw dossier beheren en aanvragen voor u indienen. U hoeft dan ook uw tan-codes niet meer door te geven. Uw accountant kan ondertekenen met zijn eigen tan-codes.

Om in te kunnen loggen op mijn.rvo.nl heeft u een e-Herkenningsmiddel nodig (niveau 3). Andere overheden, waarmee u zaken doet, kunnen een ander niveau vereisen.
Zie ook: https://www.eherkenning.nl/overheden/wat-is-het/wie-gebruiken-eherkenning/overheidsorganisaties/

Bent u ingeschreven bij de Kamer v. Koophandel en is uw Kamer v. Koophandelnummer ook geregistreerd bij RVO.nl, dan logt u in met eHerkenning. Bent u bij het RVO bekend als persoon (particulier) en is uw BSN geregistreerd, dan logt u in met DigiD.

Nee, dit is dan in principe niet (direct) nodig. Maar, u kunt dan uw dossier op mijn.rvo.nl zelf niet meer raadplegen. Daarnaast kunt u niets meer aan de machtiging wijzigen omdat u niet kunt inloggen.

Uw accountant kan alleen zelf een e-Herkenningsmiddel aanvragen.

eHerkenning - Zlogin

De kosten zijn te vinden op de website van eHerkenning; https://www.eherkenning.nl/bedrijven/eherkenningsmiddel-kopen/stap-3-keuzematrix-eherkenningsmiddelen-vergelijken/

Omdat er veel agrariërs zijn die al een Z login gebruiken voor het inloggen bij dienstverleners die met Z login werken – dit zijn er ca. 60.000 – heeft LTO Ledenvoordeel samen met ZET solutions (de leverancier van Z login en eHerkenningsmiddelen) de afspraak gemaakt om aan LTO leden een Z login eHerkenningsmiddel met LTO korting (standaard 15% en tot 1 aug zelfs 25%) aan te bieden. Zie: www.zlogin.nl/ledenvoordeel.

Ja, ze krijgen de mogelijkheid om hun nieuwe Z login eHerkenning middel te koppelen aan hun bestaande gratis Z login. Ze moeten natuurlijk dan wel Z login eHerkenning aanschaffen en niet het middel van andere eHerkenningsmiddelen aanbieders.

EH3 vereist een sterk wachtwoord. Het kan dus zijn dat in het geval dat iemand een bestaande Z login wil koppelen aan Z login EH3, dat dan een nieuw wachtwoord gekozen moet worden omdat het oude wachtwoord niet sterk genoeg is.

Energie

LTO leden kunnen op dit moment via LTO Ledenvoordeel terecht bij twee energieleveranciers: Greenchoice en NieuweStroom. Elk van deze leveranciers heeft sterke punten.

Greenchoice levert bijvoorbeeld 100% groene stroom die is opgewekt op bedrijven van LTO-leden. Het aanbod van Greenchoice betreft vaste tarieven voor stroom en gas voor één jaar en voor drie jaar.
Bij NieuweStroom is de prijs van stroom en gas gekoppeld aan de dynamische prijzen van de daghandelsbeurs EPEX. Daardoor variëren deze prijzen per uur of per dag. U heeft dan minder zekerheid over de prijs, maar u weet dan wel zeker dat u altijd de kale marktprijs betaalt, zonder risico-opslag van een leverancier.

Is uw adres nog niet aangesloten op aardgas? Dan kunt u gebruik maken van een propaangastank van OK Gas.

Neem voor een onafhankelijk advies wat bij uw situatie past contact op met een van onze medewerkers.

Energie / Algemeen

LTO leden kunnen op dit moment via LTO Ledenvoordeel terecht bij twee energieleveranciers: Greenchoice en NieuweStroom. Elk van deze leveranciers heeft sterke punten.

Greenchoice levert bijvoorbeeld 100% groene stroom die is opgewekt op bedrijven van LTO-leden. Het aanbod van Greenchoice betreft vaste tarieven voor stroom en gas voor één jaar en voor drie jaar.
Bij NieuweStroom is de prijs van stroom en gas gekoppeld aan de dynamische prijzen van de daghandelsbeurs EPEX. Daardoor variëren deze prijzen per uur of per dag. U heeft dan minder zekerheid over de prijs, maar u weet dan wel zeker dat u altijd de kale marktprijs betaalt, zonder risico-opslag van een leverancier.

Is uw adres nog niet aangesloten op aardgas? Dan kunt u gebruik maken van een propaangastank van OK Gas.

Neem voor een onafhankelijk advies wat bij uw situatie past contact op met een van onze medewerkers.

Het standaard aanbod van stroom en gas via LTO is gericht op de klein zakelijke afnemer. Ook leden zonder bedrijf(‘consumenten’) kunnen gebruik maken van het aanbod.

Heeft u een grootzakelijke aansluiting dan kunnen wij aan de hand van uw verbruiksgegevens een offerte op maat laten maken. Neem hiervoor contact op met de medewerkers van LTO ledenvoordeel.

Kleinzakelijk (MKB) Grootzakelijk
Stroom
U betaalt een vast bedrag per maand (voorschot)
Uw meterstand wordt maandelijks geregistreerd
U ontvangt een jaarlijkse afrekening U ontvangt een maandelijkse afrekening
Uw aansluiting is maximaal
3 x 80 Ampère
Uw aansluiting is hoger dan
3 x 80 Ampère
Aardgas
uw aardgasmeter is geschik voor minder 40 m3 per uur
uw aardgasmeter is geschikt voor meer dan 40 m3 per uur

 

Er zijn verschillende typen overeenkomsten:

 • Vaste overeenkomst voor 1 jaar
  Leden besparen met deze overeenkomst gemiddeld het meest.
 • Vaste overeenkomst voor 3 jaar
  Met dit type contract bent u langer verzekerd van de scherpe tarieven.
 • Variabele overeenkomst
  De tarieven wijzigen gedurende de looptijd. Het contract doorgaans direct overgezet worden in een vast contract.
 • Overeenkomst o.b.v. Dynamische prijzen
  De tarieven bewegen mee met de marktprijs. Het contract kan per maand opgezegd worden.
 • Offerte op maat voor grootzakelijke aansluitingen
  Voor leden met een grootzakelijke aansluiting wordt een offerte op maat gemaakt.

Dan stopt de energielevering gelukkig niet ineens. Als uw energiecontract afloopt, dan is het wettelijk zo geregeld dat het contract automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, dat maandelijks opzegbaar is. Vanaf dat moment betaalt u de variabele tarieven van jouw energieleverancier, die doorgaans hoger zijn dan de tarieven die u voorheen betaalde. In de meeste gevallen krijgt u van uw huidige leverancier een nieuw voorstel om opnieuw tarieven voor bijvoorbeeld 1 of 3 jaar vast te leggen.

Is het een goed voorstel?
Wilt u weten of u een goed aanbod heeft gekregen of het laten vergelijken met anderen? Bel of mail dan met onze adviseurs. Zij geven u een vrijblijvend en onafhankelijk advies.

Uw contract loopt via LTO Ledenvoordeel
Als uw contract bij Greenchoice bijna afloopt kunt u via LTO Ledenvoordeel een nieuw voorstel vragen: Vaste tarieven
Indien er vlak voor de einddatum een gezamenlijke inkoopronde georganiseerd wordt brengen wij u daarvan op de hoogte via de mail.
Bij de dynamische tarieven van NieuweStroom is er geen sprake van een einddatum. De levering zal plaats vinden volgens de afgesproken condities. Indien condities veranderen wordt u daarvan per mail op de hoogte gebracht.

Blijf op de hoogte van acties rondom energie via onze nieuwsbrief.

Dat varieert per leverancier, vaak kost het een paar weken om alles te regelen. We zorgen bij overstappen dat uw nieuwe energiecontract netjes aansluiten op uw lopende overeenkomst.
Als er spoed is neem dan contact op met onze energieadviseurs.

Meterstanden: Ongeveer 2 weken voordat u wisselt, ontvang u een verzoek uw standen zelf op te nemen en door te geven.
Termijnbedrag: De nieuwe leverancier bepaalt op basis van uw jaarverbruik en de tarieven het nieuwe termijnbedrag. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact op nemen met ons.

Greenchoice

Ja, er is een gespecificeerde nota die u per mail ontvangt. Via Mijn Greenchoice Zakelijk heeft u inzicht in uw verbruik en kunt u uw nota’s downloaden.

Ja, er staat bij dat het via het collectief van LTO Ledenvoordeel loopt.

Groene stroom die is opgewekt in Nederland door boeren en tuinders.

Greenchoice levert bosgecompenseerd gas.

Greenchoice hanteert dezelfde tarieven als de leveringstarieven voor teruglevering. Als u meer teruglevert dan dat u verbruikt dan ontvangt u een vast bedrag. Lees meer over salderen bij Greenchoice

Om uw tarieven te bekijken dient u in te loggen bij Greenchoice

Variabele tarieven worden een aantal keren per jaar gewijzigd. Bekijk de actuele tarieven op Mijn Greenchoice Zakelijk.

Heeft u een slimme meter? Dan kunt u kiezen voor een enkel- of een dubbeltarief.

Bij het dubbeltarief wisselt u tussen het normale tarief en het daltarief. Het normale tarief is geldig op weekdagen tussen 7:00 en 23:00 uur. En het daltarief geldt ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 uur, in het weekend en op officiële feestdagen. In Noord-Brabant en Limburg geldt het daltarief tussen 21:00 en 7:00 uur.

Als uw contract afloopt gaat u over naar variabele tarieven. Deze wijzigen maandelijks.

Ja, u krijgt iedere maand bericht over de nieuwe tarieven.

Loopt uw contract bijna af, dan kunt u vanaf twee maanden van tevoren uw persoonlijke verlengaanbod bekijken via Mijn Greenchoice Zakelijk.
LTO Ledenvoordeel organiseert regelmatig gezamenlijk inkooprondes en houdt u op de hoogte via mail.

Antwoord: Ja u kunt bellen met Greenchoice op 010-8500663 en de zakelijke klantenservice is te bereiken op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur.

Hooibroei

“Gelukkig niet meer vaak, maar toch zeker wel regelmatig. Zo’n brand heeft grote gevolgen. Maar ook als er geen brand ontstaat, zijn de gevolgen van hooibroei groot. Door de temperatuurstijging daalt namelijk de voedingswaarde van het hooi. Als de kern van de hooibaal verkoold is, is het ruwvoer waardeloos geworden.”

“Heel veel ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s. Toch bespreekt de Univé-adviseur/inspecteur het onderwerp vaak even, het is gewoon een extra puntje van aandacht. Ook wijst hij ze vaak nog op de hooibroeimetingen. Het laten uitvoeren van zo’n meting kan zo veel ellende voorkomen.”

“Om de kans op hooibroei te verkleinen kunnen boeren een aantal dingen doen. Goede ventilatie tijdens de opslag en het droog persen van de balen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook het laten sealen van balen is een goede oplossing om hooibroei te voorkomen. Daarnaast: controleer regelmatig de temperatuur van het hooi. Je kunt vrij eenvoudig zelf de temperatuur meten door een stuk betonijzer ongeveer een uur in het hooi te steken. Wordt het ijzer warm? Dan kan dit duiden op hooibroei.”

“Als de temperatuur boven de 60 graden komt, is het van belang om elke dag de balen te controleren en de verzekering in te lichten. Ligt de temperatuur boven de 70 graden, dan moet de brandweer meteen worden gebeld. En ook dan is een telefoontje naar uw Univé-adviseur belangrijk. Met onze kennis op het gebied van hooibroei kunnen we de brandweer helpen om de schade te beperken.”

 • Wees extra alert op broei bij jonge, goed bemeste grassen en op het bijharken van minder gedroogde grassen uit de hoeken van een perceel.
 • Grote balen? Stapel ze niet hoger dan 3 pakken
 • Broei ontstaat vaak in gemengde balen.
 • U herkent broei ook aan de specifieke geur (zware tabak) en aan ontsnappende waterdamp.

Hulp bij asbest

Bij grotere hoeveelheden asbest is het verplicht een certificeerde partij in de hand te nemen.
Via onderstaande link kunt u een saneerder in uw regio vinden:

http://www.ascert.nl/voor-opdrachtgevers/zoek-een-bedrijf/item11

 

Inventarisatie
LTO Ledenvoordeel heeft een voordelige prijsafspraak gemaakt met twee inventarisatiebedrijven voor asbestinventarisatie

Saneren
Er zijn geen landelijke afspraken te maken met saneerders. Er zijn wel regionale projecten vanuit de projectorganisaties.  Bekijk de regionale projecten

Inkopen van dakmaterialen
Via de Dakactie kunt u korting krijgen op golfplaten, isolatie en sandwichpanelen

Zonnepanelen
Wilt u ook zonnepanelen inkopen? Kies dan voor LTO’s Vraagbundeling Zonnepanelen

Koffie

U krijgt korting op koffieapparatuur en op de ingrediënten. De kortingspercentages variëren:

 • U krijgt 44% tot 65% korting op instant koffie;
 • U krijgt 32% tot 49% korting op freshbrew, bonen en cups;
 • U krijgt 34% tot 43% korting op automaten.

Per oktober 2015 is het koffieaanbod van LTO Ledenvoordeel vernieuwd. Als inkooporganisatie voor LTO leden vinden we het  belangrijk dat een aanbod ook na verloop van tijd concurrerend is en echt voordeel voor u oplevert. Wij zijn er van overtuigd dat dit bij het nieuwe aanbod zeker het geval is omdat u op zowel de apparatuur als de ingrediënten korting krijgt.

KPN Algemeen

Ja, als u een nieuw abonnement afsluit bij KPN krijgt u ook een nieuwe simkaart.
(De simkaarten van Telfort zijn straks niet meer bruikbaar.)

Het aanbod wat u heeft ontvangen is gebaseerd op de analyse van uw verbruik van 3 recente maanden.
Hiermee verwachten we dat u een passend en voordelig voorstel heeft ontvangen.
Uiteraard bent u vrij om voor iets anders te kiezen. Voor een advies bel de LTO-desk van KPN: tel. 0888-777320

 • Onbeperkt bellen bij een Sim Only abonnement is ook echt onbeperkt bellen. Met uitzondering van nummers buiten de EU en de informatiekosten van betaalde servicenummers.
 • In Nederland en de EU wordt automatisch je snelheid voor de rest van de maand verlaagd als je MB-bundel op is (64 Kbit/s download en 32 Kbit/s upload). Met een Extra Bundel internet je verder op de 4G snelheid die je gewend bent.
 • Ben je door je minuten en sms’jes heen? Dan betaal je in Nederland en in de EU hetzelfde buitenbundeltarief. Bel je buiten je bundel dan kost dat € 0,23 per minuut en een sms sturen buiten je bundel kost € 0,07 per sms.
 • Je ontvangt een sms-bericht als je 50% en 75% en 100% van je MB’s verbruikt hebt.
 • Minuten, sms’jes en MB’s die je over hebt, kun je niet meenemen naar de volgende maand.
 • Gebruik buiten Europa valt buiten je abonnement. Er gelden buitenbundeltarieven, bijvoorbeeld in zones buiten de EU.

Als KPN u 3 keer heeft proberen te bereiken om een afspraak te maken voor aflevering van uw simkaart(en) kan uw order worden geannuleerd.
U kunt de status bekijken via mijnbestelling.kpn.com.

Via onze helpdesk kunnen we der order opnieuw ingeven.

Als u meerdere nummers tegelijk heeft aanvraagt ontvangt u niet alle meldingen tegelijk. Dit geldt ook voor simkaarten. Deze zult u ook apart ontvangen.

U kunt altijd via mijnbestelling.kpn.com de status van uw bestelling bekijken.

U kunt via mijnbestelling.kpn.com de status van uw bestelling bekijken.

 

Voor een zakelijke mobiele aansluiting is dit niet noodzakelijk. De koeriers zijn echter vanuit consumenten producten wel verplicht dit te doen en vergeten nog wel eens dat dit niet van toepassing is op dit mobiele product van KPN. U kunt dus gewoon uw bestelling plaatsen, mocht de koerier toch vragen om 1 cent te pinnen kunt u aangeven dat dit bij dit zakelijke mobiele product niet noodzakelijk is.

Kijk hiervoor op https://mijnbestelling.kpn.com.

Wanneer u de order heeft geplaatst kan  het zijn dat er enkele dagen over heen gaat. Controleert u de bestelling over drie dagen nogmaals.

U kunt uw huidig abonnement uitbreiden via de MijnKPN app of neem contact op met de KPN Helpdesk via 0800 0403.

Hoe kan ik zien welke simkaart bij welk nummer hoort?
U kunt dit vinden op mijn.kpn.com of u kunt hiervoor bellen naar het servicenummer van KPN: 0800-0403.

LTO Ledenvoordeel

Indien u lid bent van een LTO Noord, ZLTO of LLTB kunt u gebruikmaken van alle ledenvoordelen die wij bieden. Agrarische ondernemers die niet bij één van deze verenigingen zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van onze diensten maar betalen hiervoor een meerprijs.

Nee, LTO Ledenvoordeel ontvangt geen contributiegeld voor haar activiteiten. LTO Ledenvoordeel heeft geen winstoogmerk en bekostigd haar activiteiten met een klein deel vaan het behaalde inkoopvoordeel. 80% van het ledenvoordeel gaat direct naar de leden.

Ja, in de meeste gevallen is dit mogelijk. Uw jaarlijkse contributiebijdrage is echter afhankelijk van diverse factoren. LTO Ledenvoordeel biedt een groot pakket producten en diensten aan, waarmee het voor een gemiddeld agrarisch bedrijf mogelijk is om de contributiebijdrage terug te verdienen.

Wilt u geen nieuws of acties missen? Meldt u dan aan voor de gratis e-mailnieuwsbrief. Deze versturen wij maandelijks naar alle leden die zich hebben aangemeld. Daarnaast kunt u nieuws en aanbiedingen regelmatig tegenkomen in Nieuwe Oogst.

klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief

 

Indien u gebruik wilt maken van LTO Ledenvoordeel dient u lid te zijn van ZLTO (Noord-Brabant, Zeeland en delen van Gelderland onder de Waal), LLTB (Limburg) of LTO Noord LTO Noord (alle provincies boven de Waal).  Deze verenigingen verzorgen de agrarische belangenbehartiging in Nederland. U betaalt de contributie direct aan deze verenigingen. Deze contributie wordt overigens niet aangewend voor de activiteiten van LTO Ledenvoordeel.

Mobiele Telefonie

Ja. Een tweede SIM-kaart is mogelijk. Dit heet ook wel een DUO-SIM en kan bijvoorbeeld gebruikt worden in een oudertype carkit.
Deze kan worden bijbesteld zodra u een abonnement heeft afgesloten via de klantenservice van Telfort Zakelijk. Eenmalige kosten zijn € 34 (april 2018).

Galaxy-beller?

Maakt u op dit moment gebruik van het oude aanbod van Galaxy? Dan bent u op 8 juli als eerste schriftelijk op de hoogte gebracht door Galaxy en LTO. Heeft u hier vragen over of wilt u overstappen naar Telfort Zakelijk? Neem contact op met de servicedesk van Galaxy: tel. 088 42 52 900

 

Ja, als u een nieuw abonnement afsluit bij KPN krijgt u ook een nieuwe simkaart.
(De simkaarten van Telfort zijn straks niet meer bruikbaar.)

Het aanbod wat u heeft ontvangen is gebaseerd op de analyse van uw verbruik van 3 recente maanden.
Hiermee verwachten we dat u een passend en voordelig voorstel heeft ontvangen.
Uiteraard bent u vrij om voor iets anders te kiezen. Voor een advies bel de LTO-desk van KPN: tel. 0888-777320

Hoe kan ik zien welke simkaart bij welk nummer hoort?
U kunt dit vinden op mijn.kpn.com of u kunt hiervoor bellen naar het servicenummer van KPN: 0800-0403.

NieuweStroom

Dankzij de slimme meter is het mogelijk om uw energieverbruik per dag of zelfs per uur af te rekenen. Deze dynamische of flexibele tarieven zijn interessant omdat er geen risico doorberekend wordt, zoals bij vaste tarieven. Vooral gunstig als u er gebruik van maakt tijdens daluren. Bij NieuweStroom bedoelen we de marktprijs plus onze vaste transparante opslag per kWh/m³.

Deze kunt u vinden op: Stroom-handelsbeurs – NieuweStroom.

NieuweStroom biedt grijze en groene stroom aan. Bij groene stroom heeft u de keuze uit Europese wind, Nederlandse wind en Nederlandse zon.

Ja, u kunt terugleveren. U ontvangt voor uw teruglevering de EPEX/APX-prijs  in het uur van teruglevering.

NieuweStroom hanteert uiteraard de wettelijke verplichting m.b.t. saldering voor kleinzakelijke aansluitingen. Het door NieuweStroom aan grootzakelijke verbruikers te betalen teruglevertarief en de afslag die samenhangen met de teruglevering van elektriciteit door producent aan NieuweStroom zijn neergelegd in de terugleveringsovereenkomst.

Ja u heeft een slimme meter nodig zodat het verbruik of de teruglevering per uur kan worden uitgelezen.

NieuweStroom probeert uw voorschot voor de komende maand zo dicht mogelijk bij de werkelijke kosten van die maand te laten aansluiten. Daarom verwerkt NieuweStroom altijd de verwachte marktprijs voor komende maand in uw voorschot die bekend is als NieuweStroom uw voorschot opmaakt. Dit is meer dan ooit een momentopname. Begin van elke maand maakt NieuweStroom namelijk uw voorschot op voor de volgende maand. Achteraf verrekent NieuweStroom uiteraard uw werkelijke verbruik aan de werkelijke marktprijzen.

Een maandbedrag word afgestemd op uw te verwachten verbruik en een mandaatbedrag is de incassomachtiging waarvoor NieuweStroom maximaal mag afschrijven in een bepaalde maand.

Ja dat heeft u. Meer informatie hierover vindt u op: Mijn NieuweStroom – NieuweStroom

Meer informatie over Nieuwe Stroom kunt u vinden op: Klantenservice – NieuweStroom

Contact Nieuwe Stroom Contactform – NieuweStroom

Overstappen van Telfort naar KPN

Telfort verdwijnt. Dus overstappen is nodig om het voordelige abonnement via LTO Ledenvoordeel te blijven behouden. Uw abonnement zal niet zomaar worden afgesloten worden. U kunt gegarandeerd tot het einde van het jaar blijven bellen met uw Telfort abonnement.

Alle leden met een Telfort Zakelijk abonnement met LTO-korting worden in 2020 benaderd met een nieuw aanbod. Het voorstel komt van LTO Ledenvoordeel per mail en het aangeboden abonnement is van KPN. Tot u bent overgestapt kunt u blijven bellen met uw huidige abonnement.

U kunt gegarandeerd tot het einde van het jaar blijven bellen met uw Telfort abonnement.

Indien u nu via het LTO-collectief overstapt van Telfort zakelijk naar KPN (LTO aanbod) betaalt u geen aansluitkosten. Indien u deze kosten toch op uw eerste rekening aantreft worden ze automatisch op de tweede of derde factuur gecrediteerd.

Het kan voorkomen dat er aansluitkosten op de eerste factuur berekend zijn. Deze worden op de factuur van de tweede maand gecrediteerd.

U vindt een vermelding van LTO of ledenvoordeel op de factuur. Mocht deze ontbreken dan is het ledenvoordeel mogelijk niet goed doorgevoerd. Neem hiervoor en andere afwijkingen contact met ons op.

Meer uitleg vindt u op https://www.kpn.com/zakelijk/service/facturen/uitleg.htm

 

Mocht u extra simkaarten en/of nummers willen afsluiten dan kunt u gebruik maken van dit aanbod

T-Rijbewijs

De belangrijkste reden voor de invoering van het T-rijbewijs is het verbeteren van de verkeersveiligheid voor LBT’s en MMBS’en. Er gebeuren relatief veel ongelukken met tractoren en landbouwvoertuigen en met de invoering van het T-rijbewijs hoopt de Tweede Kamer de rijvaardigheid, met name in relatie tot de andere weggebruikers, te verbeteren. Daarnaast komen landbouwvoertuigen steeds vaker op de openbare weg, door schaalvergroting en een bredere inzet van de machines in bijvoorbeeld bouw- en infrasector. Wat ook meespeelt is dat dit de laatste gemotoriseerde categorie is die een rijbewijsverplichting krijgt (van scooters tot vrachtwagens, ieder voertuig heeft al een rijbewijsverplichting) en dat bijna alle andere Europese landen al een T-rijbewijs hebben.

Uitgezonderd zullen worden de LBT’s en MMBS’en die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 centimeter en die worden gebruikt voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze voertuigen niet zijn voorzien van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken.

Alle bestuurders van een LBT en MMBS op de openbare weg dienen in het bezit te zijn van een T-rijbewijs.

Nee. LBT’s en MMBS’en mogen straks alleen de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Voor het besturen van bijvoorbeeld een trekker op een akker is geen rijbewijs nodig.

Nee. Iedereen die op het moment van invoering een B-rijbewijs heeft, kan gedurende de looptijd van dit rijbewijs een LBT en MMBS besturen. Bij het vernieuwen van het rijbewijs zal de categorie T vanaf de datum van inwerkingtreding automatisch worden bijgeschreven. In deze periode mag u een LBT en MMBS besturen met uw geldige rijbewijs B.

Het theorie-examen kan vanaf 15,5 jaar behaald worden en het praktijkexamen vanaf 16 jaar.

Het aantal lessen is afhankelijk van de ervaring die iemand heeft en de snelheid waarmee de persoon de vaardigheid onder de knie krijgt.

Nee, dat is niet verplicht. Of de verkeerstheorie voor tractoren beheerst wordt, wordt op het theorie-examen getoetst.

Nee, dat is niet verplicht. Of de verkeerspraktijk voor tractoren beheerst wordt, wordt op het praktijkexamen getoetst.

Ledenkorting is geldig voor leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Heeft u een zoon of dochter, kleinkind, familie, kennissen die bij u op het bedrijf aan het werk gaat op de trekker? Dan mogen zij op basis van uw lidnummer met ledenkorting een T-rijbewijs halen bij de Tractor Academie.

U kunt de persoon die op basis van uw lidnummer het T-rijbewijs met korting gaat halen aanmelden via het aanmeldformulier. De factuur dient betaald te worden door een lid van LTO. U geeft dus het factuuradres op van het lid. De persoon in kwestie dient de factuur voorafgaand aan de cursus/examen te betalen.

Als je extra lessen buiten je pakket wil, belasten wij daar de bruto prijs van € 85,00 per uur voor.

Indien u zakt voor het praktijkexamen dan zoeken we een nieuwe datum die de kandidaat het beste past. Een herexamen kost €238,55 (vrij van btw), gebruik van voertuig tijdens examen €170,- (excl. btw) en eventuele extra praktijklessen €85,- euro per uur.

Als u er voor kiest om gebruik te maken van e-learning, dan is uw account 5 maanden geldig.

Als u geslaagd bent voor het theorie-examen is deze 1,5 jaar geldig. Als u binnen deze periode uw praktijkexamen niet heeft gehaald, dient u opnieuw uw theorie-examen te halen.

Tankpas

U ontvangt uw tankpas binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw aanmelding.

Het eerste jaar is de tankpas voor alle LTO leden gratis. In de vervolgjaren zijn de kosten:
Gratis bij meer dan 1.000 liter, bij minder verbruik € 9 per jaar.

U kunt twee keer per maand een overzicht downloaden. Indien een overzicht beschikbaar is krijgt u per email een notificatie.

U ontvangt de korting ten opzichte van de landelijke adviesprijs van Total.

Let op: Dit is niet de pompprijs. Vaak krijgt u aan de pomp ook een korting ten opzichte van de landelijke adviesprijs. Deze kortingen zijn niet cumulatief.
Indien er een hogere korting wordt gegeven bij de pomp, geldt de pompprijs.

Ja, dit is mogelijk.U dient dan op het aanvraagformulier (of op een extra pagina) de gewenste pincode(s) aan te geven.

Dit is een prijs die door de maatschappij wordt bepaald. Korting is altijd ten opzichte van de adviesprijs.

www.nu.nl/brandstof

U krijgt tweemaal per maand per email een bericht dat u uw nieuwe factuur kan downloaden.

Het is daarom noodzakelijk om uw mailadres op te geven.

Tankslag

Op landbouwbedrijven vallen dieselolietanks (gasolietanks) tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit. Een bovengrondse tank die voor 1 januari 2000 in gebruik is genomen en die door het ontbreken van een mangat of inspectieopening niet gekeurd kan worden, moet uiterlijk 1 januari 2015 buiten gebruik worden gesteld. Twijfelt u of uw dieselolietank onder het Activiteitenbesluit valt? Controleer dan bij uw gemeente wat dit voor uw situatie betekent.

Telefonie

Ja, als u een nieuw abonnement afsluit bij KPN krijgt u ook een nieuwe simkaart.
(De simkaarten van Telfort zijn straks niet meer bruikbaar.)

Hoe kan ik zien welke simkaart bij welk nummer hoort?
U kunt dit vinden op mijn.kpn.com of u kunt hiervoor bellen naar het servicenummer van KPN: 0800-0403.

Univé

Bekijk hier hoeveel korting u krijgt.

Met uitzondering van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is het mogelijk om gebruik te maken van de collectieviteitskorting van LTO.

U kunt hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer 0592-348 999 of binnen lopen bij het Univé kantoor bij u in de buurt. Kijk hiervoor op unive.nl/contact

Voor de particuliere schadeverzekeringen geldt: 13323

Voor de zorgverzekering geldt: 10608
Internetcode: kQ02yC18 (deze code heeft u soms nodig bij het online afsluiten)

Watter

Onafhankelijk onderzoek en de praktijk laat zien dat bedrijven met Watter een hoger rendement hebben dan voorheen.

De Watter machine op het bedrijf maakt ter plekke een desinfectiemiddel dat de bacterien, schimmels en biofilm in het water opruimt.

Ja. Dit zorgt voor een gezonder dier en bespaart u veel geld.

Ja. Watter is op dit moment de enige leverancier in Nederland die toegestaan is door Ctgb om het ‘in situ’ gegenereerde desinfectiemiddel te leveren.

Watter garandeert schoon water tot en met de nippel. Met LTO Ledenvoordeel kunt u zes maanden op uw eigen bedrijf ervaren wat het oplevert, tijdelijk zelfs met 50% korting.

Ja, in 2019 zit er gegarandeerd 27% MIA en 75% Vamil op de Watter machine.

Voor een gemiddeld bedrijf is de terugverdientijd minder dan een jaar.

Ja, maak een vrijblijvende afspraak met Watter en vraag naar referenties bij u in de buurt.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn voor de agrariërs een goede investering bij een hoofdaansluiting tot maximaal 3 x 80A. Ook wanneer er meerdere meters zijn van bijvoorbeeld 3 x 50A en 3 x 63A, kunnen zonnepanelen veel kosten besparen. Volgens de Nederlandse energiewet bent u een kleinverbruiker als uw hoofdaansluiting niet zwaarder is dan 3 x 80A. Dit is belangrijk om tijdens de zomermaanden onbeperkt stroom terug te kunnen leveren, waarbij ook de energiebelasting volledig wordt vergoed.

Voor grootverbruikers met een aansluiting van meer dan 3 keer 80 Ampère kan investeren in zonnepanelen interessant zijn mits u een toewijzing heeft in het kader van de SDE+regeling. Om erachter te komen of voor u deze investering interessant is, raden wij u aan u te laten adviseren door uw boekhouder/accountant. Tevens kunt u gebruikmaken van het gereduceerde advies op maat van LTO Noord Advies/ Flynth. Klik hier voor meer informatie.

Nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van powermanagers en micro-omvormers van het PV-systeem.

 • Powermanagement is het aftoppen van de installatie. De installatie heeft dan te veel vermogen voor de energie-aansluiting. Dit wordt opgevangen doordat de omvormers piekvermogens ‘afknijpen’. Afhankelijk van uw verbruiksprofiel kan dit een oplossing zijn om toch uw volledige verbruik te kunnen opwekken, maar in feite investeert u in méér zonnepanelen en gooit u op zonnige dagen productie weg. Onder specifieke voorwaarden kan powermanagement en over-optimizen rendabel zijn, voor de meerderheid van de agrarische ondernemers blijkt dit niet het geval.
 • Een micro-omvormer is een omvormer die zijn werk doet voor slechts één paneel. Bij reguliere installaties zit een omvormer op een string van panelen. Een schaduw op een enkele paneel kan dan invloed hebben op de opbrengst van de gehele string. Bij een Micro-omvormer is dit niet het geval. Hier heeft ieder paneel altijd zijn optimale opbrengst. Dat klinkt interessant, maar in de praktijk kan deze techniek (nog) niet op prijs concurreren met de conventionele installaties. 3 grote omvormers zijn simpelweg nog een stuk goedkoper dan 120 kleine omvormers. Een andere onzekerheid is dat de levensduur van deze techniek zich nog onvoldoende heeft kunnen bewijzen. Omvormers dienen bij vaak halverwege de levensduur van een installatie vervangen te worden. Dit wordt bij een grote installatie met veel kleine omvormers een omvalrijke en wellicht dure operatie.

De basis van Vraagbundeling Zonnepanelen is het zorgvuldige aanbestedingstraject. De kwaliteitseisen zijn hierbij van groot belang. Bij het selecteren van de beste leverancier gebruikt LTO Energie harde criteria waaraan het aanbod moet voldoen. Bij het maken van de keuze wordt namelijk niet alleen gekeken naar de prijs, maar vooral ook naar de kwaliteit en het rendement van de installatie. Dit heeft er alles mee te maken dat uw installatie langdurig moet blijven functioneren.

Kwaliteitseisen zonnepanelen

Vraagbundeling Zonnepanelen stelt daarom eisen aan de panelen zelf, het bevestigingssysteem en aan de AC-aansluiting en netkoppeling. U bent hierdoor verzekerd van een kwalitatief goede zon PV-installatie zodat u met een gerust hart kunt investeren.

Controle

Na afgeloop van elke vraagbundelingsronde controleert LTO streekproefgewijs de zon PV-installatie. Dit doen wij door een onafhankelijke controleur in te huren die de gehele zon PV-installatie bekijkt en controleert. De controleur bekijkt of de panelen en omvormers op een goede manier zijn aangesloten, of alle panelen en omvormers naar behoren werken en of de installateur alle afspraken met LTO over de kwaliteit is nagekomen.

De gedachte dat een flinke regenbui de zon PV-installatie schoonspoelt is inmiddels achterhaald. Onderzoeken wijzen uit dat onder andere stof, ammoniak en vogelpoep een hardnekkige vervuiling kunnen vormen die de opbrengst van een zon PV-installatie verminderen. Als toevoeging op het Vraagbundeling Zonnepanelen project heeft LTO Energie daarom afspraken gemaakt met Ebel SolarClean. U kunt door deze afspraak uw zonnepanelen laten reinigen met 60 euro ledenvoordeel.

Zorgverzekering

Wanneer u het afgelopen jaar al gebruik heeft gemaakt van een collectiviteitkorting bij een van deze zorgverzekeraars, hoeft u geen actie te ondernemen. De korting loopt ook volgend jaar door.

Met een collectieve zorgverzekering bespaart u meer dan € 100,- per verzekerde. Om deze korting te krijgen kiest u voor het LTO collectief. Bij het overstappen geeft u aan dat u lid bent van LTO of u geeft de collectiviteitscode door. U kunt profiteren van aantrekkelijke kortingen bij vijf verschillende verzekeraars. De kortingen zijn van toepassing op de basisverzekeringen en de aanvullende polissen.

Ja, dit is binnenkort (vanaf 2016) mogelijk dankzij een nieuw collectief. Hier komt in de loop van november 2015 meer informatie over. Wij informeren hierover in de nieuwsbrief.

Buitenlandse medewerkers?
Heeft u buitenlandse medewerkers? Via onze zusterorganisatie LTO Seizoenarbeid kunt u op een aantrekkelijke wijze zorgverzekeringen regelen voor uw buitenlandse werknemers. Bekijk het aanbod op de website van LTO Seizoenarbeid

Overstappen basisverzekering

Wilt u ook profiteren van een collectieve zorgverzekering via LTO?  Regel dan uw overstap voor 1 januari. U kunt dan namelijk gebruik maken van de overstapservice van de verzekeraars. Uw nieuwe zorgverzekeraar zorgt er voor dat uw oude verzekering wordt opgezegd. Stapt u pas in januari over, dan moet u uw opzegging zelf regelen. U heeft dan tot uiterlijk 1 februari de tijd om uw basisverzekering af te sluiten. Met terugwerkende kracht is de ingangsdatum dan nog 1 januari.

Overstappen aanvullende verzekeringen

Stel dat u voor uw aanvullende verzekering wilt overstappen naar een andere verzekeraar. Dan kan het zijn dat u een medische verklaring moet invullen. Houd er rekening mee dat het extra tijd kost om dit te verwerken! Voor aanvullende verzekeringen geld echter geen acceptatieplicht. Vraag daarom de nieuwe aanvullende verzekering ruim voor 1 januari aan. U weet dan voor 1 januari of u de aanvullende verzekering van uw keuze bij de nieuwe verzekeraar kunt afsluiten, en moet dan de oude aanvullende verzekering voor 1 januari opzeggen. Kortom: Op tijd overstappen naar een collectieve verzekeringen is dus gemakkelijker.