Selecteer een pagina

Salderen bij Greenchoice met ledenvoordeel

Opwekking

Met zonnepanelen wekt u eigen groene stroom op. De opwekking verbruikt u direct op de locatie, waardoor u minder stroom van uw energieleverancier afneemt. Alleen wekt u op sommige momenten meer stroom op dan u direct nodig heeft. Deze energie levert u terug aan het stroomnet. Voor de teruglevering ontvangt u van uw energieleverancier een vergoeding. Voor de teruglevering die u compenseert met uw eigen verbruik zijn de tarieven inclusief energiebelastingen (= salderen). Voor alles dat u boven uw eigen afname teruglevert ontvangt u een terugleververgoeding en wordt netto teruglevering genoemd.

Salderen

Als u minder of evenveel opwekt als u verbruikt, dan wordt de stroom die u teruglevert afgetrokken van de stroom die u verbruikt. Dit wordt salderen genoemd. U ontvangt dan hetzelfde tarief inclusief alle energiebelastingen voor uw teruggeleverde stroom. In feiten gebruikt u het net dan als grote batterij, doordat u stroom die u teruglevert op een later tijdstip weer kan gebruiken tegen hetzelfde tarief.
Omdat u in de zomer meer opwekt dan in de winter wordt dit verrekend over de periode van een jaar. Het kan dus zo zijn dat u in de zomer meer teruglevert dan u verbruikt, maar in de winter weer meer stroom nodig heeft.

Klein verbruik aansluiting

Een voorwaarde om voor saldering in aanmerking te komen is dat de (terug)levering plaatsvindt op een kleinverbruik-aansluiting. Dit betekent dat de elektriciteitsmeter een capaciteit heeft van maximaal 3*80 ampère. Wij salderen in dat geval volledig en onbeperkt.

Hoog- en laagtarief

Indien u gebruik maakt van een dal en normaaltarief (dag- en nachttarief), wordt de teruglevering vergoedt tegen het tarief dat geldt op het moment van teruglevering. Zodra u in totaal netto gaat terugleveren (dus dal en normaal bij elkaar opgeteld) geldt de netto terugleververgoeding van €0,11 (zie ook netto teruglevering).

Netto teruglevering

Bijna alle huishoudens die zelf energie opwekken hebben per jaar meer stroom nodig dan ze zelf opwekken. Wekt u toch meer stroom op dan uzelf verbruikt, dan gaat u netto terugleveren. Een leverancier is verplicht een redelijke vergoeding te bieden voor de netto teruggeveleverde stroom. Dit komt bij de meeste energieleveranciers in de praktijk neer op het kale leveringstarief. Om zelf opwekken te stimuleren gaat Greenchoice een stapje verder en biedt een opwekkersvergoeding van €0.11* per kilowattuur voor klanten die tot 10.000 kilowattuur opwekken. Greenchoice adviseert klanten om rond eigen verbruik op te wekken. Het plafond van 10.000 kilowattuur biedt ruimte om bij aanschaf van panelen te anticiperen op een stijging van het energieverbruik in de nabije toekomst (bijv. voor aanschaf van een elektrische auto, warmtepomp, of uitbreiding van het huishouden). Klanten die meer dan 10.000 kilowattuur opwekken krijgen over hun gehele volume het kale leveringstarief.

* Als ontwikkelingen in de markt of op het gebied van wet- en regelgeving daar aanleiding toegeven dan is Greenchoice gerechtigd het teruglevertarief eenzijdig te wijzigen. U wordt daar uiteraard van op de hoogte gesteld.
** Zodra u netto gaat terugleveren wordt puur voor de berekening ook een leveringstarief van €0,11 gehanteerd op de jaarnota. Zodra u netto verbruikt worden de tarieven voor levering uit uw contract gehanteerd in de berekening.

Meer dan 10.000kWh verbruik

Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.500 kWh per jaar. Mocht uw huishouden toch meer dan 10.000 kWh verbruiken, houd dan alstublieft rekening met het volgende: De energiebelasting is gestaffeld. Bij saldering verrekenen wij de teruglevering met de laatst verbruikte energie. Het salderen start dus bij de laagste belastingtarieven. De belastingtarieven worden ieder jaar door de overheid vastgesteld.

Geschikte meter

Als u zonnepanelen heeft meldt u dat bij uw netbeheerder via www.energieleveren.nl. De netbeheerder controleert of uw meter geschikt is voor teruglevering. Bovendien zorgen ze ervoor dat we ook de juiste gegevens ontvangen die nodig zijn om uw teruglevering te verrekenen. Als u zonnepanelen bij ons aanschaft dan doen we deze registratie voor u.

Bruto productie

Sommige klanten hebben een extra digitale meter die de productie van de zonnepanelen meet (in de meeste gevallen voor monitoring of een subsidie). Deze meter geeft de totale productie aan, maar dit is niet gelijk aan wat u teruglevert aan het net. U verbruikt natuurlijk zelf ook een deel van die energie. U hoeft deze meterstanden dan ook niet aan Greenchoice door te geven als standen voor de teruglevering.