Selecteer een pagina

Voorkennis voor telers met FieldScout

door | 10 maart 2022

Van tevoren weten hoe de verschillen binnen een perceel zijn. Met dat inzicht kan de Prestatiekaart van FieldScout helpen bij teelthandelingen of bij de keuze van een huur- of ruilperceel. Akkerbouwers, tuinders en veehouders kunnen gratis beschikken over deze kennis. 

Grofweg weet een teler vaak wel waar de betere en de mindere plekken op een perceel bouwland of grasland liggen. Het mooie aan de FieldScout-app is dat de app deze plekken heel nauwkeurig aan kan geven. Zelfs nu de grond kaal is, is het mogelijk om de afwijkende plekken van vorig teeltseizoen op te zoeken, te onderzoeken wat de oorzaak van de verschillen is en bij de vroege teelthandelingen rekening te houden met verschillen of ze te corrigeren.

Jan Wijnen is akkerbouwer en daarnaast adviseur precisielandbouw bij BioScope. Hij vertelt dat alle data van de beschikbare Biomassakaarten over 2021 van alle percelen in Nederland zijn samengevoegd. ‘De computer heeft hard moeten werken om zo veel data te verwerken’, zegt Wijnen. ‘Maar de telers kunnen nu terugkijken op het afgelopen seizoen en er hun voordeel mee doen.’

Wijnen raadt telers aan om nu met hun computer of telefoon en de gratis app de plekken op te zoeken die in 2021 negatief of positief afweken in biomassaproductie. Het hulpmiddel is de Prestatiekaart van de app FieldScout. ‘Er kunnen verschillen in productie van tientallen procenten binnen een perceel zijn. Deze waren met het menselijk oog wellicht niet zichtbaar. Je zou een hoek die achterblijft komend seizoen wat meer mest aan de basis kunnen geven. Kijk wel of het verschil daaraan ligt.’

Gratis Prestatiekaart

Als je weet waar de verschillen door komen, weet je het beste waar je mee kunt variëren. Behalve de Prestatiekaart is de Hoogtekaart (AHN) ook gratis. Die geeft misschien al de verklaring voor een deel van de verschillen. Met waarnemingen en grondmonsters kan de teler uitzoeken of er verder nog sprake is van andere oorzaken bij biomassagroeiverschillen. Misschien is het de zuurgraad, verdichting, een aaltje of organische stof.

Het jaar 2021 was natter en koeler dan de voorgaande zomers. Dat is nuttig, zegt Wijnen. ‘Er zit heel veel nieuwe informatie in. De data zijn echt voor de teler. Onze zorg is dat de app goed werkt. Wij vertalen satellietbeelden naar gewasgroei. Iedere gebruiker kan ermee doen wat hij wil.’ ‘Als teler denk je misschien dat je je eigen percelen kent, maar dit is nog veel nauwkeuriger.

Je kunt nu in de wintermaanden ernaartoe lopen en de plek terugvinden die je anders kwijt was op de kale grond. Volg de blauwe stip in beeld en kijk zonder dat er gewas staat terug naar de data van 2021. En rouleer dan ‘onder je’ met de kaarten. Iets nieuws is altijd even wennen, maar ik denk dat deze simpele hulp hele praktische informatie aan de teler of veehouder geeft.’

FieldScout: eenvoud en snelheid

‘Met een paar drukken op de knoppen zie je de zwakkere en betere plekken in een perceel’, zegt Jan Wijnen. ‘De app wil alleen je telefoonnummer en je e-mailadres weten voor de locatiebepaling. Wie meer toepassingen wil, kan een abonnement nemen. Wij werken aan verdere verfijning. Hoe fijner het raster en hoe meer kaarten, hoe meer je ervan kunt leren. Telers zijn er serieus mee bezig. Het aantal gebruikers groeit gestaag en de vragen die we krijgen over de mogelijkheden van FieldScout zijn steeds gerichter.’

Meer weten?

Ga snel naar fieldscout.nl