Selecteer een pagina

Teelt u in 2020 met voorkennis?

door | 27 november 2019

Het verbeteren van uw teelt begint met betere informatie over wat er op de akker gebeurt. Daarvoor heeft u inzicht nodig in specifieke gegevens van uw gewassen en de bodem.  

Het is de bestaansreden voor BioScope. Het jonge bedrijf voorziet telers van betere data zodat precisielandbouw mogelijk wordt. BioScope valt sinds dit jaar onder de vleugels van LTO Bedrijven. ‘Je mist veel informatie over je bodem en je gewassen als je geen bodem- en gewasmonitoring toepast’, zegt Jeroen Verschoore van BioScope.

Deze winter terugkijken
‘Ik zou deze winter beginnen met terugkijken en het bestuderen van de bodemzonekaarten nu de teeltdrukte geweest is’, adviseert hij. ‘Terugkijken is mogelijk met gewaskaarten van het afgelopen jaar. BioScope kan die kaarten maken van de verzamelde satellietbeelden van vorig jaar. Zo kun je de bodem analyseren en variatie in je perceel verklaren. Misschien komt de variatie door het kleigehalte of zijn er structureel problemen met de drainage. Daar kun je dan in de komende teelt rekening mee houden.’ Bodemzonekaarten laten ook duidelijk zien waar het beste grondmonsters genomen kunnen worden. Daarmee is gemakkelijker te bepalen hoeveel bodemherbiciden of hoeveel zaad er bijvoorbeeld gebruikt moet worden. BioScope kan deze analyses voor u doen.

Taakkaarten
Daarnaast kan BioScope taakkaarten maken. Met deze kaarten kunt u kijken waar precies welk ras het beste gezaaid of geplant kan worden. ‘Je weet dan bijvoorbeeld welke stukken sneller verdrogen. Je kunt er dan voor kiezen om daar geen droogtegevoelige rassen te verbouwen’, legt Verschoore uit. ‘Wat we ook steeds meer zien, is dat akkerbouwers hun zaai- en plantafstanden aanpassen op basis van gewas- en bodemdata. Zo kun je dan later in het seizoen plaatsspecifiek zaken gaan oplossen, bijvoorbeeld door organische stof aan te voeren, te bekalken, of misschien wel de drainage vervangen.’

Voordeel voor LTO-leden bij BioScope
Wilt u ook op tijd inspelen op afwijkingen in de groei van uw gewassen? Maak dan gebruik van BioScopekaarten op basis van satellieten of drones. U krijgt tijdens het hele seizoen actuele informatie over uw akkers of weilanden, waarmee u het groeiproces kunt optimaliseren. Oogst meer en bespaar op middelen. LTO-leden ontvangen een aantrekkelijke korting. Begin nu alvast met het optimaliseren van uw teelt in 2020 en sluit een voordelig proefabonnement af.

 

Naar BioScope

Smart farming