Selecteer een pagina

Start inkoopcollectief waterzuivering

door | 17 november 2017

De nieuwe, strengere wetgeving rondom water en emissie voor de bedekte teelt komt rap dichterbij. In 2018 geldt een verplichte zuivering voor restwaterstromen. Er zijn verschillende opties om hieraan te voldoen. Afhankelijk van de hoeveelheid lozingswater, toekomststrategie en investeringsruimte kan mobiele zuivering een optie zijn. Met name voor bedrijven met weinig lozingswater per week, een klein oppervlak of weinig investeringsruimte is mobiele zuivering een interessante oplossing.

LTO Glaskracht organiseert samen met LTO Ledenvoordeel een inkoopcollectief voor leden met als doel een ledenvoordeel te behalen op de mobiele zuivering. Samen, met meerdere glastuinders, realiseren wij het beste aanbod in de markt voor u.

Wanneer is mobiel zuiveren interessant voor u?

Natuurlijk kunt u zelf het best de afweging maken hoe u vanaf 1 januari 2018 gaat voldoen aan de zuiveringsplicht. Als uitgangspunt geldt dat mobiele zuiveringsoplossing interessant kan zijn voor de volgende bedrijven:

  • Glastuinbouwbedrijf met gemiddeld 0,8 ha die wekelijks minder dan 20 m3/ha lozen;
  • Glastuinbouwbedrijf met gemiddeld 3,5 ha die wekelijks 20 tot 50 m3/ha lozen.

Vrijblijvend aanmelden

Benieuwd naar de uitkomst van het inkoopcollectief en het aanbod wat hieruit voortvloeit? Om met meerdere glastuinders tegelijk het beste aanbod in de markt te selecteren, is het belangrijk dat veel leden zich melden. Hoe meer leden zich voor 1 december melden voor de collectieve inkoop, hoe beter de onderhandelingspositie in de markt. Wilt u meedoen? Meld u dan voor 1 december aan en krijg uiterlijk 20 december het collectieve aanbod toegestuurd.

Vrijblijvend aanmelden