Selecteer een pagina

‘Restjes middel niet meer over het gewas spuiten’

door | 24 februari 2022

Akkerbouwer Peter Kemmeren uit Tollebeek legde een spoelplaats aan met een Phytobac. Hij koos daar vooral voor omdat hij aan het eind van een bespuiting geen verdunde restjes van middelen meer over het gewas wil spuiten.

Kemmeren is druk met het sorteren van zijn pootaardappelen. Hij is daar altijd een groot deel van de winter mee bezig. De afzet loopt nu goed en gelijkmatig. Alles wat gesorteerd is, kan hij gelijk afleveren. Andere jaren is dat wel eens anders.

Pootaardappelen zijn het belangrijkste gewas op het bedrijf van de Flevolandse akkerbouwer. Hij is gespecialiseerd in hoogwaardig S-pootgoed dat hij teelt uit miniknollen die in een kas zijn vermeerderd.
Kemmeren heeft ruim 70 hectare lichte grond. Die is ideaal voor de teelt van pootgoed. Hij heeft een vrij intensief bouwplan. Behalve pootgoed teelt hij zaaiuien, bewaarpeen, suikerbieten, graan en witlof.

Complete oplossing
De akkerbouwer doet al het spuitwerk zelf met een getrokken spuit. Voorheen spoot hij na een bespuiting de restjes middel in de tank verdund met water over het gewas. Maar hij merkte dat herbiciden steeds scherper zijn voor het gewas. ‘Met elke bespuiting herbiciden zet je het gewas ook even stil’, is zijn ervaring. Om dat te voorkomen, wil hij die laatste restjes middel niet meer over het gewas spuiten.

Maar wat moest hij er dan mee? De teler investeerde al in mechanische onkruidbestrijding, maar onkruidbestrijding helemaal zonder chemie is nog niet mogelijk.

In de tijd dat Kemmeren daarmee bezig was, kwam de provincie Flevoland met een subsidieregeling voor wasplaatsen en biologische zuivering van resten gewasbeschermingsmiddelen. Dat kwam de akkerbouwer goed van pas, want zonder subsidie is het nog een forse investering, die niet terug te verdienen is.

Hij koos voor Beutech Agro omdat dat bedrijf als enige een goed ontwikkelde en complete oplossing kan leveren. Hij bestelde het systeem via LTO Ledenvoordeel omdat hij daarmee nog voordeliger uit was.

Piek in het voorjaar
Voorjaar 2020 legde hij de spoelplaats aan. Bij de afvoer plaatste hij een driewegkraan. Als er niets gebeurt op de spoelplaats stroomt het regenwater via één van de drie leidingen naar een bezinkvijver. De tweede stand gebruikt Kemmeren als hij na gebruik de resten middelen en kunstmest afspuit van zijn spuit, kunstmeststrooier of pootmachine. Dat water stroomt naar de Phytobac. De derde stand gebruikt hij bij het schoonspuiten van machines. Het water van de spoelplaats stroomt dan in een bezinkput met een olieafscheider, zodat de olie en het vet niet in het oppervlaktewater komen.

De akkerbouwer is tevreden over de werking van de Phytobac. Alleen is de capaciteit in het voorjaar aan de krappe kant. Dan heeft Kemmeren veel spoelwater met resten van middelen, omdat hij dan kort na elkaar verschillende herbiciden spuit in verschillende gewassen.

Hij is tevreden dat hij de investering heeft gedaan. ‘Het is een goede oplossing. Ik hoef de laatste restjes herbiciden nu niet meer verdund op gewas te spuiten. Dat was het belangrijkste doel.’

Wilt u meer weten? Vraag dan vrijblijvend informatie aan.

Ik wil meer informatie
Nieuws