Selecteer een pagina

Percentage zonnepanelen op melkveestallen neemt toe

door | 29 augustus 2016

Op 16,2% van de Nederlandse melkveebedrijven liggen op dit moment zonnepanelen op de daken. Vorig jaar was dit 14,4%. De investeringsbereidheid van melkveehouders in zonnepanelen is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen.
Dit blijkt uit de RundveeScanner 2016 van AgriDirect, de jaarlijkse telefonische inventarisatie onder Nederlandse melkveehouders. In de periode april t/m juni hebben ca. 8.000 melkveehouders met minimaal 50 koeien vragen beantwoord over o.a. hun toekomst- en investeringsplannen.

Percentage zonnepanelen neemt gestaag toe

16,2% van de melkveehouders heeft in de afgelopen jaren reeds zonnepanelen aangeschaft. Vier jaar geleden waren er op nog maar 3,3% van de melkveebedrijven zonnepanelen aanwezig. De meeste zonnepanelen zien we op de bedrijven met meer dan 100 koeien (17,7%).

Persbericht_Percentage zonnepanelen op Nederlandse melkveestallen neemt gestaag toe_grafiek1

Niveau investeringsplannen licht gestegen

Op 13,4% van de melkveebedrijven heeft men plannen om zonnepanelen op het bedrijf te plaatsen. Dit is een lichte toename ten opzichte van het percentage van 2015 (12,6%) waarmee de dalende lijn, die in 2013 werd ingezet, lijkt te zijn doorbroken.

Persbericht_Percentage zonnepanelen op Nederlandse melkveestallen neemt gestaag toe_grafiek2

Meer zonnepanelen in Nederlandse akkerbouwsector

Binnen de melkveesector zijn relatief gezien minder zonnepanelen aanwezig dan binnen de akkerbouwsector in Nederland. Op dit moment beschikt ca. 24% van de akkerbouwers en 21% van de vollegrondsgroentetelers over zonnepanelen op het bedrijf.

Over AgriDirect

AgriDirect verzorgt direct marketing- en marktonderzoeksprojecten voor toeleveranciers en dienstverleners in de land- en tuinbouwsector. De in totaal ca. 65 werknemers zijn werkzaam op de Nederlandse (Roggel) en Duitse vestiging (Viersen), waar tevens twee eigen callcenters zijn gevestigd. AgriDirect heeft en onderhoudt de grootste en meest actuele agrarische adressendatabases van Nederland, België en Duitsland. Een Poolse agrarische database is in opbouw.