Selecteer een pagina

Onderzoek: Schonere lucht dankzij dynamische energietarieven

door | 11 februari 2020

Maastricht, 11 februari 2020 – Overstappen op dynamische uurtarieven voor groene stroom draagt bij aan lagere CO₂-emissies, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Belangrijkste oorzaak: In de goedkope uren is er veel wind- en zonne-energie beschikbaar, terwijl in de dure uren, als er véél vraag is, de kolen- en gascentrales moeten bijschakelen.

Het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft is gespecialiseerd in energie, transport en grondstoffen heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van NieuweStroom en Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Noord. De onderzoekers van, berekenden dat gemiddeld genomen stroom in de komende jaren op goedkope uren een lagere CO₂-intensiteit kent dan stroom op dure uren. Logischerwijs zal het verschuiven van verbruik naar goedkopere uren dus bijdragen aan lagere CO₂-emissies. Door middel van berekeningen met een simulatiemodel voor 2020 en 2023 is dit nu aangetoond.

Energiegebruik spreiden
Het is mooi dat het aanbod van duurzame energie steeds verder toeneemt, maar er is nog te weinig aandacht voor de vraagkant. Als je het gebruik kunt spreiden valt daar veel meer winst te behalen dan tot nog toe bekend was. En dat terwijl juist die vraagkant ook een gunstige invloed heeft op de eigen portemonnee. Remko ten Barge, directeur van NieuweStroom legt uit: ‘De energiemarkt werkt, net als iedere andere beurs, met vraag en aanbod. ’s Avonds, als iedereen kookt, de lampen aan doet en voor de televisie zit, is er veel vraag. Natuurlijke, schone bronnen zoals wind- en zonne-energie zijn dan niet toereikend, dus fossiele bronnen moeten bijschakelen. Deze stoten veel meer CO₂ uit en zijn dus vervuilender.’

In de agrarische sector
Wouter Veefkind van LTO Noord vult aan: ‘Voor de landbouwsector geldt zeker ook dat sommige vermogensvragers flexibel zijn en te verplaatsen naar goedkope momenten. Dit scheelt ondernemers kosten en vergroot de benutting van duurzame bronnen.’ Dynamische energieprijzen bestaan al langer, maar worden weinig afgenomen. Veel consumenten en bedrijven betalen een vaste energieprijs. Echter, de werkelijke energietarieven fluctueren in hoge mate omdat vraag en aanbod telkens wisselen. De prijzen verschillen elk uur voor stroom. Wie stroom afneemt op een goedkoop moment, bespaart niet alleen geld, maar ook een flinke hoeveelheid CO₂, zo blijkt uit het onderzoek.

Energiemarkt
NieuweStroom levert elektriciteit en gas aan de zakelijke markt. Klanten hebben rechtstreeks toegang tot de handelsbeurs en krijgen hun energie tegen de prijs zoals die op de energiemarkt tot stand komt. LTO leden krijgen dankzij het collectief nog eens extra korting op de tarieven.

Download het gehele onderzoek

De energiemarkt is erg dynamisch. Daar kunt u nu van profiteren met het aanbod van NieuweStroom.

Lees verder
Energie