Selecteer een pagina

Mestopslag of afdekking met ledenvoordeel

door | 14 april 2023

Aan het begin van de lente kunnen mestsilo’s en -bassins behoorlijk vol zitten. Door bijvoorbeeld een lange winter of slechte kwaliteit van de weilanden.

De mestopslag van melkveehouder Hanco Bastiaansen was aan de krappe kant. Als aan het eind van de winter de opslag vol was, was het altijd weer spannend of de omstandigheden goed genoeg waren om mest uit te rijden. Daarom liet hij door Genap een gaasmatsilo bouwen, die relatief snel en eenvoudig is te plaatsen. Hij is blij dat die spanning nu is verdwenen en dat hij niet meer onder slechte omstandigheden hoeft uit te rijden. ‘Ook in een nat voorjaar weet ik nu zeker dat de capaciteit groot genoeg is’.

Genap regelt de productie, het plaatsen, het keuren én het onderhoud van silo’s of bassins voor opslag van mest, water, slib en andere vloeistoffen. Het uitbreiden van mestopslagcapaciteit kan redelijk snel. Een foliebassin of mestsilo is vaak al binnen vier weken te plaatsen, inclusief het aanvragen van de benodigde melding of vergunning.

De opslag voldoet aan de richtlijnen voor KOMO en KIWA. Dit betekent dat de producten en bouwprocessen objectief zijn getoetst en goedgekeurd door onafhankelijke deskundigen. Met name voor mestopslag is dit essentieel voor het verkrijgen van de benodigde melding of vergunning.

Via LTO Ledenvoordeel krijgen leden korting op onder andere drijvende afdekkingen, spankappen, foliebassins en gaasmat-, golfplaat- en betonsilo’s.

Bekijk het aanbod van Genap

Bedrijfsvoering