Selecteer een pagina

Landelijke asbestsubsidie opengesteld

door | 5 januari 2016

De nieuwe nationale subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken is maandag opengesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO.nl. Particulieren en ondernemers die een asbestdak laten verwijderen, komen voor de subsidie in aanmerking. De voorwaarden zijn begin december al bekend gemaakt.

Maximaal 25.000 euro

De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres. Een voorwaarde is dat de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Stapelen met andere subsidies mag, dus ook die van de provincies. Wel geldt het principe Op = Op. Voor 2016 is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar tot minimaal 75 miljoen tot 2020. Als dat bedrag in 2016 op is, kom je vooraan te staan voor de subsidie in 2017 en zo verder De aanvraag gebeurt achteraf op basis van een factuur.

Subsidie aanvragen

Alleen de dakeigenaar mag subsidie aanvragen: dus geen machtiging. Gemeentes en provincies mogen ook aanvragen, als zijnde asbestdakeigenaren.

Bron: Nieuwe Oogst

Korting voor LTO-leden

Wie lid is van LTO profiteert van een aantal extra voordelen naast de beschikbare subsidie. Voor een compleet overzicht van alle LTO activiteiten op dit gebied, klik hier. 

Nieuws