Selecteer een pagina

Dubbel voordeel voor ZLTO-leden in Zeeland bij investering Wingssprayer

door | 8 juni 2016

Zeeuwse boeren hebben de mogelijkheid een bijdrage (max €2.000,-) te ontvangen wanneer zij investeren in schoner oppervlaktewater. CLM (Centrum voor Landbouw en Milieu) leidt het project Schoon Water Zeeland dat dit mogelijk maakt. Voor u kan dit betekenen dat het wellicht een goed moment is om te investeren in een Wingssprayer. Want naast de bijdrage van het project Schoon Water Zeeland, krijgen ZLTO-leden €64,- per strekkende meter ledenkorting.

Schoon Water Zeeland

Het project Schoon Water Zeeland heeft als doel milieubelasting door emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater te verminderen met behoud van goede oogst. Dit proberen zij te bereiken door deelnemers bewust om te laten gaan met middel en bodem. Onderdeel daarvan is naast bijeenkomsten over techniek ook de investeringsbijdrage voor innovatieve technieken die bijvoorbeeld middel besparen, drift beperken of afspoeling voorkomen. Als u van plan bent te investeren in zo’n innovatieve techniek kunt u deze investeringsbijdrage aanvragen. Na uw aanvraag wordt deze beoordeeld door Schoon Water Zeeland.

Interesse of vragen over het project? Neem contact op met één van de adviseurs van Schoon Water Zeeland voor meer informatie via http://www.schoon-water.nl/contact/

Wingssprayer

Een Wingssprayer is een paneel dat onder een bepaalde hoek over de hele breedte van de spuit wordt gemonteerd. Het spuiten van gewassen door de Wingssprayer zorgt voor een fijne dekking van veel kleine druppeltjes die direct diep in het gewas worden gespoten. Dit is mogelijk dankzij de vleugels. Het resultaat:

  • Beperkt drift met 99%
  • 10 tot 15 procent minder middel nodig
  • Bespuiting heeft meer effect
  • Maximale bijdrage project Schoon water Zeeland is €2.000,- (pot is beperkt)
  • Gemiddelde spuit is 40 meter breed. ZLTO-leden krijgen €64,- per strekkende meter ledenkorting wat neerkomt op: €2560,-
  • De meerkosten ten opzichte van een gangbare spuit zijn €26.400,-
[image source_type=”attachment_id” source_value=”14282″ width=”230″ link=”/wingssprayer” quality=”100″]

-€64 / meter Wingssprayer

Nieuws