Selecteer een pagina

Data metingen steeds breder inzetbaar

door | 23 september 2019

Met een taakkaart kan de teler middelen plaatsspecifiek toepassen.

Satelliet- en dronedata kunnen worden ingezet bij het scouten van percelen en het maken van taakkaarten voor bijvoorbeeld aardappelen, bieten of uien. Volgens Jeroen Verschoore van BioScope zijn metingen van de bodem en de gewasgroei voor steeds meer gewassen bruikbaar.

Wat krijgt een teler in handen om mee te werken als hij BioScope gebruikt? ‘Om te beginnen de bodemzonekaarten, waarvan je structuurverschillen kunt aflezen. Die maken we met satellietdata in de winter op basis van meerdere jaren, want je kunt in een nat najaar weleens een stuk van een perceel kapotrijden’, zegt Verschoore.

‘Je moet de bodem goed kunnen zien, dus de grond moet niet continu bedekt zijn met een groenbemester.’ ‘In het groeiseizoen maken we biomassakaarten en een stikstofindex’, vervolgt hij. ‘Dan maken we scouting- en bijgroeikaarten. Op basis daarvan kun je taakkaarten maken voor loofdoding of bijbemesting.’ Of het moeilijk is om die kaarten te lezen, ligt volgens Verschoore aan de telers. ‘Soms beginnen ze gewoon. Dat zijn vaak de telers die al eens zoiets gedaan hebben en er al wat feeling voor hebben.’

Door met een ervaren teeltadviseur te praten, herkent de teler de verschillen op de kaarten volgens hem steeds beter. ‘Samen kijken, zoals bij de studieclubs van de ZLTO, is gemakkelijker. We hebben daarmee de eerste bijeenkomsten gehad. In de winter volgen meer.’ In de winter kan een taakkaart worden gemaakt voor bodemherbiciden. Die ligt dan in het voorjaar klaar.
Ondersteuning hierbij verloopt via BioScope zelf, studieclubs en de teeltadviseur. ‘Telers zeggen weleens dat ze met één keer per jaar een taakkaart maken te weinig ervaring hebben. Een adviseur die voor een aantal telers werkt, heeft meer ervaring.’

Grasland en witlofpennen

De data van BioScope zijn in heel veel teelten bruikbaar, maar worden nu nog vooral in de aardappelteelt gebruikt. ‘Ik heb een klant die de data in alle gewassen gebruikt om ervaring op te doen op alle percelen. Diverse boeren gebruiken ze in grasland en soms ook in een gewas als witlofpennen.’ De kaarten zijn te combineren met apps zoals van Dacom en Akkerweb. BioScope levert besparingen op, maar het is ook een stukje verzekering. Met een lagere dosis bodemherbiciden op lichte delen, voorkomt een wortelteler bijvoorbeeld dat de wortels kapotgaan op de lichte delen van het perceel.

‘Je bespaart het meest als je de data gebruikt voor meerdere toepassingen, zoals loofdood en kunstmest’, zegt Verschoore. Dan is er nog het stukje milieube sparing. ‘Met de bodemkaarten kun je plaatsspecifiek dichter of wijder poten bij aardappelen, of compost anders verdelen. De teler kan zelf beslissen hoe hij acteert op basis van onze data. Bij plotselinge verschillen in een perceel, weet de boer waar hij extra moet gaan kijken. Maar de echte meerwaarde zit in meer en betere opbrengst.’

Eerst proberen

BioScope biedt verschillende pakketten aan. Het basispakket bevat een ruime set kaarten en kan als dat nodig is, uitgebreid worden met extra beeldmateriaal op specifieke momenten. Nieuwe gebruikers kunnen zien wat er mogelijk is via een voordelig proefabonnement.

Kijk voor meer informatie op www.bioscope.nl

Nieuws