Selecteer een pagina

Asbestdaken op helft melkveebedrijven

door | 1 juni 2015

Op 53,4 procent van de Nederlandse melkveehouderijen liggen nog asbesthoudende golfplaten op de staldaken. Twee jaar geleden lag dit percentage op 58,6 procent. Het verbod op asbestdaken wordt vanaf 2024 ingevoerd.

Dat blijkt uit de RundveeScanner 2015 van AgriDirect. Tijdens deze jaarlijkse telefonische inventarisatie is in een steekproef aan Nederlandse melkveehouders gevraagd naar hun bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen. Ruim 750 melkveehouders met minimaal vijftig koeien beantwoordden eveneens vragen over de dakbedekking van de melkstal.

Golfplaten

Net zoals in 2013, zijn op de melkveehouderijen in de klasse ‘zeventig tot honderd koeien’ de meeste asbestplaten op de staldaken aanwezig (57,9 procent). De minste asbesthoudende golfplaten zijn te vinden op de staldaken van de bedrijven in de groep ‘honderd koeien of meer’ (48,6 procent). Vanaf 2024 voert de Nederlandse overheid een verbod op asbestdaken in. Dat betekent onder meer dat boeren niet meer in het bezit mogen zijn van asbestdaken.

Flinke stappen

In de afgelopen twee jaar is het percentage melkveehouderijen met asbestdaken met ruim 5 procent afgenomen. Wil de Nederlandse melkveesector in 2024 asbestvrij zijn, dan zullen de melkveehouders in de komende jaren nog flink moeten investeren in asbestsanering.

Bron: Nieuweoogst.nu

LTO’s Dak Actie

LTO’s Dak Actie biedt een extra voordeel aan leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB die hun dak willen renoveren. U vraagt uw aannemer of leverancier om de geselecteerde bouwmaterialen van Kingspan of Eternit en u ontvangt € 0,35 per m2  geld terug. Klik hier voor meer informatie over LTO’s Dak Actie. Klik hier voor meer informatie over Agro Asbestveilig.

Nieuws