Selecteer een pagina

Parkstad Inpecties voorwaarden Scope 10

Inspectie brandrisico elektrisch materieel

• Genoemde bedragen zijn exclusief btw, inclusief voorrij- en afmeldkosten
• Eén aaneengesloten opdracht;
• De installatie dient spanningsloos gemaakt te kunnen worden; indien schade aan de apparatuur ontstaat, kan Parkstad Inspecties hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
• Uitvoering visuele controle en metingen binnen kantooruren. Indien er metingen buiten kantoortijd moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld spanningsloos meten) of indien er wachttijden zijn, gelden onderstaande toeslagen:
– Inspecteur elektrische laagspanningsinstallaties € 89,00 per uur
– Voorrijkosten € 67,50 per uur
– Opslagpercentages (voor werkzaamheden buiten de reguliere werktijden (06.00 – 18.00 uur) (maandag t/m vrijdag):
– Voor uren na reguliere werktijd op werkdagen en zaterdag 30%
– Voor uren op zon- en feestdagen 60 %
• Op de locatie dienen tekeningen en technische documentatie van de betreffende installaties aanwezig te zijn;
• Uitvoering en rapportage volgens standaard inspectiemap installaties volgens SCIOS Scope 10;
• Op al onze leveringen en diensten zijn de verkoopvoorwaarden DNR 2011 van toepassing;
• Betaling gebeurt binnen 30 dagen na factuurdatum. Facturering gebeurt 100 % na overdracht van de rapportage;
• Geldigheid van deze offerte is 60 dagen.

De voorwaarden van de overige inspecties vindt u hier: Parkstad Inspecties Algemene Voorwaarden