Hoofdaansluiting meterkast

Zonnepanelen zijn voor de agrariërs een goede investering bij een hoofdaansluiting tot maximaal 3 x 80A. Ook wanneer er meerdere meters zijn van bijvoorbeeld 3 x 50A en 3 x 63A, kunnen zonnepanelen veel kosten besparen. Volgens de Nederlandse energiewet bent u een kleinverbruiker als uw hoofdaansluiting niet zwaarder is dan 3 x 80A. Dit is belangrijk om tijdens de zomermaanden onbeperkt stroom terug te kunnen leveren, waarbij ook de energiebelasting volledig wordt vergoed. Voor grootverbruikers met een aansluiting van meer dan 3 keer 80 Ampère kan investeren in zonnepanelen interessant zijn mits u een toewijzing heeft in het kader van de SDE+regeling. Om erachter te komen of voor u deze investering interessant is, raden wij u aan u te laten adviseren door uw boekhouder/accountant. Tevens kunt u gebruikmaken van het gereduceerde advies op maat van LTO Noord Advies/ Flynth. Klik hier voor meer informatie.

Innovatie

Nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van powermanagers en micro-omvormers van het PV-systeem.

  • Powermanagement is het aftoppen van de installatie. De installatie heeft dan te veel vermogen voor de energie-aansluiting. Dit wordt opgevangen doordat de omvormers piekvermogens ‘afknijpen’. Afhankelijk van uw verbruiksprofiel kan dit een oplossing zijn om toch uw volledige verbruik te kunnen opwekken, maar in feite investeert u in méér zonnepanelen en gooit u op zonnige dagen productie weg. Onder specifieke voorwaarden kan powermanagement en over-optimizen rendabel zijn, voor de meerderheid van de agrarische ondernemers blijkt dit niet het geval.
  • Een micro-omvormer is een omvormer die zijn werk doet voor slechts één paneel. Bij reguliere installaties zit een omvormer op een string van panelen. Een schaduw op een enkele paneel kan dan invloed hebben op de opbrengst van de gehele string. Bij een Micro-omvormer is dit niet het geval. Hier heeft ieder paneel altijd zijn optimale opbrengst. Dat klinkt interessant, maar in de praktijk kan deze techniek (nog) niet op prijs concurreren met de conventionele installaties. 3 grote omvormers zijn simpelweg nog een stuk goedkoper dan 120 kleine omvormers. Een andere onzekerheid is dat de levensduur van deze techniek zich nog onvoldoende heeft kunnen bewijzen. Omvormers dienen bij vaak halverwege de levensduur van een installatie vervangen te worden. Dit wordt bij een grote installatie met veel kleine omvormers een omvalrijke en wellicht dure operatie.

 

Kwaliteitseisen zonnepanelen

De basis van Collectieve Inkoop Zonnepanelen is het zorgvuldige aanbestedingstraject. De kwaliteitseisen zijn hierbij van groot belang. Bij het selecteren van de beste leverancier gebruikt LTO Ledenvoordeel harde criteria waaraan het aanbod moet voldoen. Bij het maken van de keuze wordt namelijk niet alleen gekeken naar de prijs, maar vooral ook naar de kwaliteit en het rendement van de installatie. Dit heeft er alles mee te maken dat uw installatie langdurig moet blijven functioneren. Collectieve Inkoop Zonnepanelen stelt daarom eisen aan de panelen zelf, het bevestigingssysteem en aan de AC-aansluiting en netkoppeling. U bent hierdoor verzekerd van een kwalitatief goede zon PV-installatie zodat u met een gerust hart kunt investeren. Controle Om de zoveel tijd controleert LTO streekproefgewijs de zon PV-installatie. Dit doen wij door een onafhankelijke controleur in te huren die de gehele zon PV-installatie bekijkt en controleert. De controleur bekijkt of de panelen en omvormers op een goede manier zijn aangesloten, of alle panelen en omvormers naar behoren werken en of de installateur alle afspraken met LTO over de kwaliteit is nagekomen.

Schoonmaken van zonnepanelen

De gedachte dat een flinke regenbui de zon PV-installatie schoonspoelt is inmiddels achterhaald. Onderzoeken wijzen uit dat onder andere stof, ammoniak en vogelpoep een hardnekkige vervuiling kunnen vormen die de opbrengst van een zon PV-installatie verminderen. Als toevoeging op het Collectieve Inkoop Zonnepanelen project heeft LTO Ledenvoordeel daarom afspraken gemaakt met Ebel SolarClean. U kunt door deze afspraak uw zonnepanelen laten reinigen met 60 euro ledenvoordeel. Meer informatie over het reinigen van zonnepanelen.