Volgens de gebroeders Raijmakers zijn zonnepanelen op stallen en schuren vaak vervuild door bijvoorbeeld stof uit de ventilatienok of vogelpoep en dat gaat ten koste van de opbrengst. Bij vervuilde zonnepanelen gaan veel ondernemers aan de slag met een hoge drukspuit...