Selecteer een pagina

Voordelige asbestinventarisatie

Op veel agrarische bedrijven is asbest toegepast als dakbedekking. Als de vezels van asbest vrijkomen kan dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het wordt daarom verplicht om asbest te saneren. Dit begint met het in kaart brengen van het materiaal door het uitvoeren van een asbestinventarisatie. LTO Ledenvoordeel heeft prijsafspraken gemaakt met RPS. Hierdoor betaalt u een scherpe prijs voor asbestinventarisatie.

Scherpe tarieven

Erkende controleurs

Onafhankelijk

Hoge kwaliteit

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal.

Hieronder ziet wat een asbestinventarisatie Type A conform SC-540 inhoudt. 

1. Historisch onderzoek
Het uitvoeren van een vooronderzoek door middel van het planmatig voorbereiden, bestuderen van door de opdrachtgever aan te leveren bouwkundige en bestekken/werkomschrijvingen en tekeningen op toegepaste asbestverdachte materialen, inclusief het maken van een onderzoeksplan.

2. Visuele inspectie/monstername/analyses:
Het door middel van een visuele inspectie controleren van de asbestverdachte bouwkundige onderdelen;

Het door middel van een inventarisatie kwantificeren van de aanwezig bouwkundige asbestbronnen.

3. Het uitwerken van de rapportage, inhoudelijk omvat dit:

  • Aangeven van de asbestbronnen op de plattegronden en/of geveltekeningen;
  • Korte omschrijving van de monsternameplaats + kwantificeren van de brontypes;
  • Risicoclassificatie middels SMA-rt 2009-APR
  • Foto’s genummerd naar de monsternameplaats;
  • Rapportage in pdf-formaat per e-mail.

Vraag een voordelige asbestinventarisatie aan

Om leden te ondersteunen met hun saneringsplannen heeft LTO Ledenvoordeel voordelige prijsafspraken gemaakt met RPS.
U kunt een rapport op laten maken vanaf € 350.  Het tarief is mede afhankelijk van het aantal schuren die op uw locatie geïnventariseerd dienen te worden.

Nieuws over bedrijfsvoering

5 tips voor optimale kwaliteit van drinkwater voor vee

5 tips voor optimale kwaliteit van drinkwater voor vee

Een goede drinkwatervoorziening draagt bij aan de diergezondheid, maar het blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk om deze te waarborgen. Wateronderzoek door Normec Foodcare helpt veehouders systematisch inzicht te krijgen in hun waterkwaliteit. In dit...

Wijziging regelgeving spuitlicentie – Verleng op tijd!

Wijziging regelgeving spuitlicentie – Verleng op tijd!

Vanaf 1 augustus wordt het verplicht om één van de vier punten voor uw verlenging te halen bij een fysieke bijeenkomst. Het gaat om een punt voor Veiligheid en techniek (VT), zowel voor ‘Uitvoeren’ als ‘Bedrijfsvoeren’. Tot en met juli kunt u nog volledig online...