Selecteer een pagina

Veelgestelde vragen over Univé

Univé

Bekijk hier hoeveel korting u krijgt.

Met uitzondering van de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is het mogelijk om gebruik te maken van de collectieviteitskorting van LTO.

U kunt hiervoor contact opnemen via het telefoonnummer 0592-348 999 of binnen lopen bij het Univé kantoor bij u in de buurt. Kijk hiervoor op unive.nl/contact

Voor de particuliere schadeverzekeringen geldt: 13323

Voor de zorgverzekering geldt: 10608
Internetcode: kQ02yC18 (deze code heeft u soms nodig bij het online afsluiten)

 

 

Veelgestelde vragen over Hooibroei

Hooibroei

“Gelukkig niet meer vaak, maar toch zeker wel regelmatig. Zo’n brand heeft grote gevolgen. Maar ook als er geen brand ontstaat, zijn de gevolgen van hooibroei groot. Door de temperatuurstijging daalt namelijk de voedingswaarde van het hooi. Als de kern van de hooibaal verkoold is, is het ruwvoer waardeloos geworden.”

“Heel veel ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s. Toch bespreekt de Univé-adviseur/inspecteur het onderwerp vaak even, het is gewoon een extra puntje van aandacht. Ook wijst hij ze vaak nog op de hooibroeimetingen. Het laten uitvoeren van zo’n meting kan zo veel ellende voorkomen.”

“Om de kans op hooibroei te verkleinen kunnen boeren een aantal dingen doen. Goede ventilatie tijdens de opslag en het droog persen van de balen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook het laten sealen van balen is een goede oplossing om hooibroei te voorkomen. Daarnaast: controleer regelmatig de temperatuur van het hooi. Je kunt vrij eenvoudig zelf de temperatuur meten door een stuk betonijzer ongeveer een uur in het hooi te steken. Wordt het ijzer warm? Dan kan dit duiden op hooibroei.”

“Als de temperatuur boven de 60 graden komt, is het van belang om elke dag de balen te controleren en de verzekering in te lichten. Ligt de temperatuur boven de 70 graden, dan moet de brandweer meteen worden gebeld. En ook dan is een telefoontje naar uw Univé-adviseur belangrijk. Met onze kennis op het gebied van hooibroei kunnen we de brandweer helpen om de schade te beperken.”

  • Wees extra alert op broei bij jonge, goed bemeste grassen en op het bijharken van minder gedroogde grassen uit de hoeken van een perceel.
  • Grote balen? Stapel ze niet hoger dan 3 pakken
  • Broei ontstaat vaak in gemengde balen.
  • U herkent broei ook aan de specifieke geur (zware tabak) en aan ontsnappende waterdamp.