Voor welke locaties is Legionellapreventie?

Drinkwaterbesluit

Diverse soorten bedrijven en instellingen dienen te voldoen aan hoofdstuk 4 van het drinkwaterbesluit. Hierin staan diverse verplichtingen rondom legionellabeheer omschreven, zoals het opstellen en bijhouden van een Legionella beheersplan, het uitvoeren van beheersmaatregelen en monstername Legionella.  

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Hieronder vallen alle soorten ziekenhuizen en AWBZ-instellingen waar zorgt wordt verleend. Het betreft onder andere algemene en categorale ziekenhuizen, revalidatie-inrichtingen, sanatoria, verpleeg- en verzorgingshuizen, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en kleinschalige woonvoorzieningen met een zorgfunctie.  

Verblijfaccommodaties

Gebouwen met een ‘logiesfunctie’ heten deze locaties volgens de wet. Dit zijn plekken waar mensen tijdelijk overnachten, al dan niet om recreatieve redenen: hotels, motels, pensions kampeerboerderijen, groepsaccommodaties, bungalowparken en conferentie oorden. Woningen waarvan de eigenaar één of meer kamers verhuurt vallen er niet onder. Ook Bed & Breakfast bedrijven vallen onder deze regelgeving; Woningen waarvan de eigenaar bedrijfsmatig nachtverblijf verleent aan meer dan vijf personen. Uitgezonderd zijn woningen waarvan de eigenaar bedrijfsmatig nachtverblijf verleent vijf personen of minder en zomerhuisjes en bungalows die door particulieren worden verhuurd.  

Zwemgelegenheden

Dit betreft zwemgelegenheden met een bad van minstens 2 m2 oppervlakte, of oppervlakte water dat bestemd is om te zwemmen. Ook de bij de zwemgelegenheid horende gebouwen en voorzieningen (douches) vallen eronder, evenals whirlpools, Zwembadjes bij mensen in de tuin vallen er niet onder.  

Kampeerterreinen

Volgens de wet zijn dit plaatsen waar gelegenheid is voor het plaatsen van tenten, caravans kampeerauto’s of andere voertuigen waarin men de nacht kan doorbrengen.

Overig

Ieder bedrijf heeft een zogenaamde zorgplicht. Dit wil zeggen dat het aan gasten geleverde drinkwater deugdelijk van kwaliteit moeten zijn en aan alle eisen uit het drinkwaterbesluit moet voldoen. Meer info is te vinden in de drinkwaterwet en drinkwaterbesluit.  

Vrijblijvend aanbod

Klik op de knop om vrijblijvend het contactformulier in te vullen. Bureau de Wit neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak. Zij informeren u in een persoonlijk gesprek over alle aspecten m.b.t. legionellapreventie. Informatieaanvraag

logo header