Legionellapreventie met ledenvoordeel

Heeft uw bedrijf activiteiten in de verbrede landbouw en krijgt u bezoekers en/of gasten op uw verblijf? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met de legionella wetgeving. Hiermee wil de overheid deze schadelijke bacterie bestrijden om uitbraak te voorkomen. LTO Ledenvoordeel heeft voor alle LTO-leden prijsafspraken gemaakt met Bureau de Wit. Risicoanalyse en beheersplan Van € 760,00 voor € 500,00 en Legionellabemonstering van € 45,00 per monster voor € 40,00 met als doelstelling te voldoen aan alle wettelijke regelgeving op het gebied van Waterveiligheid.

Risicoanalyse en beheersplan van €760 voor €500

Legionellabemonstering van €45 voor €40 per monster

i

Betrouwbare analyseresultaten

Ervaring van al meer dan vijftig jaar

Legionellapreventie

Om de groei van legionellabacteriën te voorkomen, is gedegen beheer en controle op de waterkwaliteit en waterveiligheid noodzakelijk. Bureau de Wit vertaalt voor u de actuele legionellawetgeving naar de praktijk. Dit doen wij al meer dan 50 jaar voor zorginstellingen en bedrijven in heel Nederland. Wij bieden een veelzijdig dienstenpakket in legionellapreventie.

Voor welke locaties is Legionellapreventie?

Drinkwaterbesluit

Diverse soorten bedrijven en instellingen dienen te voldoen aan hoofdstuk 4 van het drinkwaterbesluit. Hierin staan diverse verplichtingen rondom legionellabeheer omschreven, zoals het opstellen en bijhouden van een Legionella beheersplan, het uitvoeren van beheersmaatregelen en monstername Legionella.

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Hieronder vallen alle soorten ziekenhuizen en AWBZ-instellingen waar zorgt wordt verleend. Het betreft onder andere algemene en categorale ziekenhuizen, revalidatie-inrichtingen, sanatoria, verpleeg- en verzorgingshuizen, dagverblijven en gezinsvervangende tehuizen voor gehandicapten en kleinschalige woonvoorzieningen met een zorgfunctie.

Verblijfaccommodaties

Gebouwen met een ‘logiesfunctie’ heten deze locaties volgens de wet. Dit zijn plekken waar mensen tijdelijk overnachten, al dan niet om recreatieve redenen: hotels, motels, pensions kampeerboerderijen, groepsaccommodaties, bungalowparken en conferentie oorden. Woningen waarvan de eigenaar één of meer kamers verhuurt vallen er niet onder. Ook Bed & Breakfast bedrijven vallen onder deze regelgeving; Woningen waarvan de eigenaar bedrijfsmatig nachtverblijf verleent aan meer dan vijf personen.

Uitgezonderd zijn woningen waarvan de eigenaar bedrijfsmatig nachtverblijf verleent vijf personen of minder en zomerhuisjes en bungalows die door particulieren worden verhuurd.

Zwemgelegenheden

Dit betreft zwemgelegenheden met een bad van minstens 2 m2 oppervlakte, of oppervlakte water dat bestemd is om te zwemmen. Ook de bij de zwemgelegenheid horende gebouwen en voorzieningen (douches) vallen eronder, evenals whirlpools, Zwembadjes bij mensen in de tuin vallen er niet onder.

Kampeerterreinen

Volgens de wet zijn dit plaatsen waar gelegenheid is voor het plaatsen van tenten, caravans kampeerauto’s of andere voertuigen waarin men de nacht kan doorbrengen.

Overig

Ieder bedrijf heeft een zogenaamde zorgplicht. Dit wil zeggen dat het aan gasten geleverde drinkwater deugdelijk van kwaliteit moeten zijn en aan alle eisen uit het drinkwaterbesluit moet voldoen. Meer info is te vinden in de drinkwaterwet en drinkwaterbesluit.

Locaties

De volgende locaties krijgen te maken met legionellapreventie. O.a:

  • Kampeerboerderijen,
  • Kampeerterreinen;
  • Pensions;
  • Groepsaccommodaties;
  • Zorginstellingen, zoals een zorgboerderij;
  • Zwembaden enz.

Onderdelen legionellapreventie

De Legionellawetgeving leidt tot de volgende preventiemaatregelen:

  • Uitvoeren van een risicoanalyse;
  • Opstellen van een beheersplan;
  • Monsterneming van Legionella.

Voor deze drie onderdelen gelden voor LTO-leden voordelige tarieven. Deze tarieven zijn op te vragen bij de adviseurs van LTO Ledenvoordeel.

Vrijblijvend aanbod

Klik op de knop om vrijblijvend het contactformulier in te vullen. Bureau de Wit neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak. Zij informeren u in een persoonlijk gesprek over alle aspecten m.b.t. legionellapreventie.