Inspecteer uw Biomassa Installatie

Met verbrandingsinstallaties kan biomassa worden omgezet in warmte en elektriciteit. Daarvoor zijn verschillende soorten biomassa beschikbaar. Ook voor dit type installaties hebben wij alle expertise in huis. SCIOS Scope 5. Door uw LTO-lidmaatschap kunt u nu profiteren van flinke korting (10%) op de inspectie voor biomassa installaties bij van Empel. Van Empel is volledig SCIOS gecertificeerd en werkt landelijk.

Offerte aanvragen

Exclusieve ledenkorting tot wel 10%

Volledig SCIOS gecertificeerd

Zekerheid van goed werkende installaties

Vakmanschap, ervaring en kennis

Inspectie Biomassa Installaties

Biomassa is ten opzichte van zon-, wind- en hydro-energie wereldwijd vooralsnog het meest gebruikte alternatief ten opzichte van fossiele brandstoffen, zoals kolen, aardolie en gas. Het is een verzamelnaam voor vele soorten organische stoffen die als energiedrager worden ingezet. Grondstoffen kunnen zowel producten als reststromen zijn afkomstig uit de landbouw, de voedselindustrie en de bos- en houtsector. Ze kunnen ook voortkomen uit huishoudelijk afval, industriële residuenstromen, landschapsbeheer et cetera. De laatste ontwikkeling is de teelt van algen. Biomassa kan zowel vast, vloeibaar, als gasvormig zijn. Sommige eindproducten, zoals brandhout, worden onverwerkt ingezet, anderen ondergaan eerst een complex technologisch verwerkingsproces, zoals biobrandstoffen.

biomassa installatie_16x9

NOx-emissie-eis biomassastook 1-5MW

Activiteitenbesluit Ontwerp 4e tranche wijziging Voornemen
200 mg/Nm3 230 mg/Nm3 275 mg/Nm3

Meet- en keuringsfrequentie biomassaketels

In de praktijk bestaan er misverstanden over de meetfrequentie voor biomassaketels. Een biomassaketel tot 150 MW:

    • moet iedere twee of vier jaar worden gekeurd (afhankelijk van het vermogen). Een keuring richt zich op energiezuinigheid, een optimale verbranding en veilig functioneren. Een emissiemeting maakt daarom geen onderdeel uit van de keuring.
    • hoeft alleen te worden gemeten als een emissie-eis van toepassing wordt. Dus bij ingebruikname van een nieuwe ketel of het van kracht worden van een andere emissie-eis. In de praktijk betekent meestal dat er maar één meting nodig is.
Logo_vanEmpel

Offerte op maat

De inspecties voor biomassa installaties worden voor u met 10% korting aangeboden. Vraag hier de prijs op voor uw inspectie:

Offerte aanvragen