Selecteer een pagina

Nee, er vindt geen afstemming plaats tussen de saneerder en de plaatser van de nieuwe tank. Er is bewust gekozen om met twee partijen (beide specialisten) te werken om hiermee kosten te besparen. Het kan helaas wel voorkomen dat de saneerder later komt dan de plaatser van de nieuwe tank.