Selecteer een pagina

Een goede installatie zorgt voor het behoud van de kwaliteit van de opgeslagen brandstof. Deze kan aangetast worden door bacterievorming en condenswater en leidt tot schade aan motoren en een verminderd rendement. De tanks beschikken over:

  • KIWA keur & certificaat;
  • vulpuntenbak;
  • waterverwijderingsleiding KC 102 (1x per jaar verplicht);
  • een goede ont-/ beluchting.