Selecteer een pagina

Essentieel is dat de tank en de afleverinstallatie moeten zijn voorzien van zowel een Kiwa tankcertificaat, als een Kiwa installatiecertificaat. Er zijn vanuit gemeentes controles of de voorschriften worden nageleefd. De basis van deze regels staat in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 30 (PGS 30), een richtlijn voor de opslag en aflevering van o.a. dieselolie.