Selecteer een pagina

U bent verplicht om uw stalen en/of kunststof tank ten minste éénmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig te laten inspecteren door een Kiwa-gecertificeerd bedrijf. Bij stalen tanks wordt de gehele installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen visueel geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Bij een kunststof tank wordt de tank en bijbehorende leidingen op dichtheid beproefd met een overdruk van 30 kPa (0,3 bar). Ook zal een wanddikte meting plaatsvinden. Bij inwendige inspectie mag er geen gevaar voor brand of explosie bestaan. Voor stalen tanks geldt tevens dat er maatregelen getroffen moeten worden om de tank veilig te kunnen betreden.


Tevens zijn bezitters van stalen tanks verplicht om ieder jaar een water/sludge meting te doen. Deze mag u zelf uitvoeren of kunt u laten uitvoeren door een bedrijf. U bent niet verplicht dit door een bedrijf uit te laten voeren. Het bijhouden van een logboek is voldoende.