Selecteer een pagina

Bodemmonsters zijn optioneel. U heeft zo een nul-situatie op het moment van plaatsen van de tank. Hiermee wordt de bestaande bodemkwaliteit weergegeven. Dit is voor u van belang om te voorkomen dat u aangemerkt wordt als een “verdachte locatie”. Het bodemonderzoek is niet verplicht voor certificering.