Selecteer een pagina
  • Wees extra alert op broei bij jonge, goed bemeste grassen en op het bijharken van minder gedroogde grassen uit de hoeken van een perceel.
  • Grote balen? Stapel ze niet hoger dan 3 pakken
  • Broei ontstaat vaak in gemengde balen.
  • U herkent broei ook aan de specifieke geur (zware tabak) en aan ontsnappende waterdamp.