Selecteer een pagina
 • De tank dient te worden voorzien van een beveiliging tegen aanrijding
 • Er moet een deugdelijke verharding onder de tank aanwezig zijn (bv. beton, klinkers. Grind is geen deugdelijke verharding)
 • De tankplaats moet minimaal 5 x 3 meter vloeistof werend zijn. Gelijk aan de lengte van de brandstofslang (klinkers/stelconplaten)
 • Stalen tanks (en leidingwerk) dienen onder afschot te zijn geplaatst.
 • Plaatsing van kunststoftank moet ten minste 3 meter van de erfscheiding en 3 meter van brandbare gebouwen.
 • Kunststoftanks mogen ook 25 cm van de buitenmuur/binnenmuur geplaatst worden mits er voorzieningen zijn getroffen voor een brandwerende constructie van het gebouw (brandwerendheid van tenminste 60 minuten)
 • Stalen tanks mogen zowel binnen als buiten geplaatst worden op minimaal 25 cm van de buitenmuur zonder extra maatregelen. Afstand tot de erfgrens is minimaal 0,75 m.
 • Maximale inpandige opslag is 15.000 liter
 • Boven 15.000 liter mag deze alleen apart worden opgeslagen in een brandwerende ruimte van 60 minuten.
 • In een werkruimte (bv werkplaats) mag maximaal 3.000 liter opgeslagen worden
 • Bij binnen plaatsing dient de ontluchting naar buiten te worden gebracht
 • Binnen 10 meter van elke tank moet een brandblusser aanwezig zijn
 • Bij uw tank moet een opslagbak met absorptiekorrels staan om gemorst product op te vangen.