Selecteer een pagina

Is professionele reiniging ècht nodig?

De gedachte dat een flinke regenbui de zon PV-installatie schoonspoelt is inmiddels achterhaald. Onderzoeken wijzen uit dat onder andere stof, ammoniak en vogelpoep een hardnekkige vervuiling kunnen vormen die de opbrengst van een zon PV-installatie verminderen. Als...

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd?

De basis van Vraagbundeling Zonnepanelen is het zorgvuldige aanbestedingstraject. De kwaliteitseisen zijn hierbij van groot belang. Bij het selecteren van de beste leverancier gebruikt LTO Energie harde criteria waaraan het aanbod moet voldoen. Bij het maken van de...

Wat zijn de nieuwe technische ontwikkelingen?

Nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen zijn bijvoorbeeld het toepassen van powermanagers en micro-omvormers van het PV-systeem. Powermanagement is het aftoppen van de installatie. De installatie heeft dan te veel vermogen voor de...