Selecteer een pagina

Wat houdt het Activiteitenbesluit erin?

Op landbouwbedrijven vallen dieselolietanks (gasolietanks) tegenwoordig onder het Activiteitenbesluit. Een bovengrondse tank die voor 1 januari 2000 in gebruik is genomen en die door het ontbreken van een mangat of inspectieopening niet gekeurd kan worden, moet...