Selecteer een pagina

Extra aandachtspunten

Wees extra alert op broei bij jonge, goed bemeste grassen en op het bijharken van minder gedroogde grassen uit de hoeken van een perceel. Grote balen? Stapel ze niet hoger dan 3 pakken Broei ontstaat vaak in gemengde balen. U herkent broei ook aan de specifieke geur...

Bij welke temperatuur moet ik actie ondernemen?

“Als de temperatuur boven de 60 graden komt, is het van belang om elke dag de balen te controleren en de verzekering in te lichten. Ligt de temperatuur boven de 70 graden, dan moet de brandweer meteen worden gebeld. En ook dan is een telefoontje naar uw Univé-adviseur...

Wat kunnen agrariërs doen om hooibroei te voorkomen?

“Om de kans op hooibroei te verkleinen kunnen boeren een aantal dingen doen. Goede ventilatie tijdens de opslag en het droog persen van de balen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook het laten sealen van balen is een goede oplossing om hooibroei te voorkomen....

Zijn ondernemers op de hoogte van de risico’s?

“Heel veel ondernemers zijn op de hoogte van de risico’s. Toch bespreekt de Univé-adviseur/inspecteur het onderwerp vaak even, het is gewoon een extra puntje van aandacht. Ook wijst hij ze vaak nog op de hooibroeimetingen. Het laten uitvoeren van zo’n meting kan zo...

Komt brand door hooibroei nog vaak voor?

“Gelukkig niet meer vaak, maar toch zeker wel regelmatig. Zo’n brand heeft grote gevolgen. Maar ook als er geen brand ontstaat, zijn de gevolgen van hooibroei groot. Door de temperatuurstijging daalt namelijk de voedingswaarde van het hooi. Als de kern van de hooibaal...