Selecteer een pagina

Certificeringsplicht knaagdierbeheersing per 1 januari

Om overlast van ratten en muizen te voorkomen worden in de praktijk onder andere rodenticiden ingezet. Sinds 1 juli 2015 heeft elke agrariër een bewijs van vakbekwaamheid nodig om deze middelen te mogen toepassen op het eigen bedrijf. Per 1 januari 2017 wordt deze...