Selecteer een pagina
Wat is uw standpunt over precisielandbouw?

Wat is uw standpunt over precisielandbouw?

Het Ministerie van EZ en de Topsectoren hebben behoefte aan een gemeenschappelijk beeld van de stand van zaken en het toekomstbeeld van de precisielandbouw. De gemeenschappelijke beeldvorming kan helpen om investeringen van overheden, kennisinstellingen en de...