Selecteer een pagina
Snel en praktisch werken met de Gewasbeschermingsgids

Snel en praktisch werken met de Gewasbeschermingsgids

De Gewasbeschermingsgids van Delphy geeft een direct overzicht van beschikbare middelen. Naast de toelatingen per teelt, vindt de teler informatie over wet- en regelgeving, spuittechniek, restricties en driftbeperking en hulpstoffen. Een app geeft gebruikers actuele...
Bijeenkomsten voor verlengen spuitlicentie

Bijeenkomsten voor verlengen spuitlicentie

Weinig ondernemers zal het ontgaan zijn: gewasbescherming staat steeds meer onder druk. Maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker bovenwettelijke eisen en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket. Meer...