Selecteer een pagina
Bijeenkomsten voor verlengen spuitlicentie

Bijeenkomsten voor verlengen spuitlicentie

Weinig ondernemers zal het ontgaan zijn: gewasbescherming staat steeds meer onder druk. Maatschappelijke onrust over milieueffecten neemt toe, de keten stelt steeds vaker bovenwettelijke eisen en nieuwe wetgeving leidt tot een nog smaller middelenpakket. Meer...