Selecteer een pagina

Disclaimer

LTO Ledenvoordeel B.V. kantoorhoudende te Wageningen, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage

 

Handelsregisternummer 27250644

 

Copyright
De auteur van LTO Ledenvoordeel biedt aan belangstellenden de informatie op deze www-pagina s aan, maar behoudt het copyright op deze pagina s en het copyright op alle tekst, afbeeldingen en andere onderdelen op en van deze pagina s. Het is niet toegestaan om tekst, afbeeldingen of andere onderdelen op en van deze www-pagina s, in originele of gewijzigde vorm, aan derden te distribueren zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, deze www-pagina s, en/of onderdelen van deze pagina s, in originele vorm, te kopiëren naar uw computer. Het is toegestaan, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, om deze www-pagina s te printen of om in eigen documenten verwijzingen naar deze pagina s op te nemen. Het is toegestaan deze www-paginas, en/of onderdelen van deze paginas, naar geinteresseerden te sturen, onder vermelding van de bron.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op en van de www-paginas van LTO Ledenvoordeel worden als service aangeboden door de auteur. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op de www-paginas, de server waar deze paginas zich op bevinden of andere servers die via deze www-paginas benaderbaar zijn. Alle informatie wordt op persoonlijke titel gepubliceerd. De standpunten en meningen op deze site komen niet noodzakelijk overeen met die van mijn werkgever.

Bescherming persoonsgegevens
De auteur behandelt de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Indien u op vrijwillige basis gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een Forum-activiteit of een actie, zal expliciet aangegeven worden waarvoor deze zullen worden gebruikt. De auteur zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier toestemming voor hebt gegeven.

Bezoekersstatistieken
Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van deze www-paginas bijgehouden. Informatie zoals bezoekaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan door u verstrekte persoonsgegevens