Over ons

Over LTO Ledenvoordeel

Als lid wilt u direct profiteren van het LTO-lidmaatschap.
Daarom bieden we financieel voordeel en helpen we u met uw inkoop.

De kracht van
het collectief

LTO Ledenvoordeel maakt zich sterk voor ruim 38.000 agrarische ondernemers die lid zijn van LTO Noord, ZLTO of LLTB. Wij onderhandelen met leveranciers namens en voor alle leden. Zo benutten wij de kracht van het collectief optimaal. Dit resulteert in voordeel voor u! Dit voordeel bestaat uit scherpe tarieven, betere leveringsconditie en betere service.

Aansluiten op
uw wensen

Omdat wij weten wat er speelt in de agrarische sector. Daarom sluit ons aanbod hier goed op aan. Met onze kennis en ervaring kunnen we leden goed adviseren en ondersteunen.

Meer dan 60
ledenvoordelen

Dankzij het sterke agrarische collectief kunnen we meer dan zestig ledenvoordelen bieden. Daar zijn wij trots op!  Dit succes motiveert ons dagelijks om te werken om dit aanbod te optimaliseren en uit te breiden. We gaan voor het beste aanbod en mocht u ergens tegenaan lopen, dan zullen wij er alles aan doen om u te helpen.

De volgende thema’s spelen een belangrijke rol in onze activiteiten:

Verduurzaming
Via Energie van Boeren regelen wij 100% agrarische stroom voor boeren en tuinders tegen uitstekende leveringsvoorwaarden.
Via Collectieve inkoop Zonnepanelen en de diverse raamcontracten op andere energiebesparende maatregelen zoals LED, zonnecollectoren en isolatie zorgen we voor een lagere energieverbruik.
Veiligheid op het boerenerf
Binnen dit thema zetten we ons in voor minder criminaliteit (Beveilig mijn boerenbedrijf), gezondere werk- en woonomgeving (o.a. de LTO’s Dakactie –  Asbestsanering).
Smartfarming
Precisielandbouw is de toekomst, maar kan wel een zetje in de rug gebruiken. Met producten zoals MoveRTK (correctiesignaal) willen we precisielandbouw aantrekkelijker maken.

Onderdeel van
LTO Bedrijven

LTO Ledenvoordeel is sinds 2002 een onderdeel van LTO Bedrijven BV en daarmee in volledig eigendom van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Voor onze activiteiten wordt geen contributie of verenigingsgeld aangewend. Op basis van leveranciersvergoedingen bekostigen wij onze activiteiten. Op deze wijze realiseren wij een positief bedrijfsresultaat. Dit biedt ons de mogelijkheid om te investeren in de dienstverlening en het productenaanbod, zodat wij leden van LTO nog meer voordeel kunnen bieden!

 

Wie werken er aan de ledenvoordelen?