Selecteer een pagina

Wel of niet beregenen?

door | 9 maart 2016

Wel of niet beregenen? En hoeveel? Die keuzes hangt af van een aantal zaken zoals de vooruitzichten, de teelt en grondwaterstand. Het juiste moment bepaalt kosten èn opbrengst. Beregeningssignaal is een slim online programma dat per perceel voor u berekent wanneer u het beste kunt beregenen en hoeveel. Een handig hulpmiddel dus, voor de beste beregeningsstrategie. Resultaat: optimale inzet van water, brandstof èn arbeid!

Ideaal hulpmiddel voor melkveehouders en akkerbouwers

Te vroeg beregenen kost immers geld (brandstof, arbeid, water), te veel beregenen ook (mineralenverlies), evenals te laat beregenen, door het risico van verdroging en dus opbrengstverlies.

““Het voorkomt uitdroging van ons grasland”; aldus Veehouder Johan Vernooij: “Bijkomend voordeel is dat we onze omgeving kunnen laten zien dat we alles in het werk stellen om zo zuinig mogelijk te beregenen en dat we ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk overlast hebben van ons beregeningssysteem”

Akkerbouwer Harry Geling: “We vinden het Een goed hulpmiddel voor het bepalen van het juiste moment van beregening en de noodzakelijke watergift. Zo weet je zeker dat je zowel water als arbeid, maar ook energie en apparatuur zo efficiënt mogelijk inzet. Het helpt je dus om water èn kosten te besparen

 

Video: uitleg beregeningssignaal

De voordelen van het Beregeningssignaal

  • Waarschuwing via e-mail als beregenen wenselijk is.
  • Advies benodigde waterhoeveelheid per perceel, afgestemd op gewas en mate van neerslag.
  • U beregent alléén wanneer dat nodig is, dus voorkomt onnodige inzet van brandstof en arbeid.
  • Berekening rendement beregeningsgift in verhouding tot aankoop ruwvoer.

Nieuws