Selecteer een pagina

Wat is de potentie van je perceel?

door | 29 mei 2020

Gratis BioScope-app met prestatiekaart binnenkort verkrijgbaar

De nieuwe Prestatiekaart van BioScope helpt je als teler om preciezer te kijken naar de opbrengst van een perceel en de verschillen daarin. Telers die kaarten van BioScope gebruiken als basis voor hun precisielandbouw kunnen met de Prestatiekaart zien waar de betere en mindere plekken in de opbrengst van hun perceel zitten. In één oogopslag overzie je de prestatie van het perceel. Volgens Jeroen Verschoore van BioScope is er met deze kaart al veel te ontdekken en te sturen in de teelt. ‘De Prestatiekaart kijkt naar het hele vorige seizoen’, zegt Verschoore. ‘Op plaatsen waar de productie gemiddeld is, stellen we de prestatie van het gewas op 100. Een deel van het perceel zit daaronder en een deel erboven. Het is dan de bedoeling na te gaan wat er aan de hand is op de plekken die het beter en slechter doen.’

Verschoore zegt dat telers allereerst moeten bedenken of ze de oorzaak van de verschillen op de kaart weten. ‘Soms gaat het om een menselijke fout, zoals een zaaifout of een spuitfout. Soms is het een gevolg van het weer. Er kan een deel van het gewas verzopen of juist verdroogd zijn. Is het iets anders, dan moet de teler het gaan zoeken in de bodem of in een ziekte of in de kwaliteit van uitgangsmateriaal.

De App FieldScout maakt smartfarming makkelijk voor iedereen
BioScope introduceert de nieuwe app FieldScout waarmee makkelijk de groei van gewassen op uw smartphone gevolgd kan worden. De app helpt akkerbouwers, veehouders, bollentelers en vollegrondstuinders met hun dagelijks werk. Percelen bouwland en grasland zijn nu makkelijk te scouten met de kaarten in de hand, zoals de gratis Prestatiekaart. Daarnaast zijn vele andere actuele gewasmonitoringskaarten gebaseerd op satelliet- en dronebeelden te downloaden. Zo kunt u heel eenvoudig uw gewassen nauwlettend volgen en bijsturen waar nodig.

Meer weten? Ga snel naar bioscope.nl/fieldscout

Smart farming