Selecteer een pagina

Voorkom verdichte rijpaden van grasland en ruwvoer

door | 14 juli 2021

In de akkerbouw zijn veel werkzaamheden zoals zaaien, poten en planten waarvoor gps-techniek en een nauwkeurig RTK-correctiesignaal haast onmisbaar geworden. Maar ook voor veehouders met grasland en ruwvoer kan MoveRTK interessant zijn
Bijvoorbeeld bij gewasbescherming is een betrouwbaar en altijd en overal beschikbaar correctiesignaal van belang om zo duurzaam mogelijk te werken en het middelengebruik en dus ook de kosten te beperken. Wellicht maakt u tijdens de oogst van ruwvoer, bloembollen, granen, groenten of uien ook wel gebruik van centimeternauwkeurige RTK-gps. En ook niet onbelangrijk kan het correctiesignaal gebruikt worden bij bodemverdichting, drainage en strokenteelt.

Uit onderzoek blijkt dat zo’n 45 tot 50% van de Nederlandse landbouwbodems verdicht is. In sommige provincies loopt dit zelfs op naar bijna 70%. Naast lichter materieel en bandendrukwisselsystemen kunnen ook vaste rijpaden en werkgangen overslaan op kopakkers bijdragen aan minder bodemverdichting. Daarbij is een betrouwbaar en centimeternauwkeurig RTK-correctiesignaal onmisbaar. Zeker als u in rijgewassen en bedden- of ruggenteelten werkt.
Door de traditionele wijze van grasland telen met wisselende breedtes van machines, waarmee er over het hele perceel gereden wordt is er grote kans op verdichting. Bij vaste rijpaden hebben alle machines dezelfde werkbreedte en volgen ze altijd het zelfde rijpad. Hierdoor blijft een groot deel van een perceel onbereden en verdicht dus niet. Andere voordelen van het werken met vaste rijpaden zijn dat de boer minder afhankelijk is van het weer en kan de mest op het beste moment worden uitgereden. Ook kan er gekuild worden bij een optimale graskwaliteit.

Toenemende diversiteit
‘Boerderij van de Toekomst’ in Lelystad bekijkt momenteel de potentie van strokenteelt en de effecten ervan op bodemverdichting, vochtvoorziening en diversiteit. Er zijn meerdere proeven gaande bij verschillende biologische en gangbare bedrijven. De afwisseling van 3, 6, of 9 brede stroken met verschillende gewassen geeft niet alleen meer diversiteit op het gebied van flora en fauna, het vergt ook aangepaste mechanisatie en teeltmaatregelen. 10 cm afwijking van een stuurautomaat of gps-sectieschakeling heeft dan extra grote gevolgen. Reden te meer om te kiezen voor een overal en altijd beschikbaar RTK-correctiesignaal dat ook nog eens grensoverschrijdend werkt.

Ook op de DairyCampus, onderdeel van de PPS, experimenteren ze met vaste rijbanen. Met precisie naar meer biodiversiteit. Projectleider Gerard Mighels: ‘Al na de 2e snede kun je goed zien dat vaste rijpaden (linkerkant perceel) goed werken. De bodem tussen de rijpaden is niet verdicht. Het bodemleven kan haar gang gaan. En de bodem is daardoor minder gevoelig voor droogte en voor natte omstandigheden. We verwachten een opbrengst toename – door beter bodemleven – van 10 tot 20%. En daardoor kunnen we ruimte bieden aan biodiversiteit.’
Droogte en drainage leken vaak elkaars tegenpolen totdat nieuwe gedachten en technieken leidden tot omgekeerde drainage, peilgestuurde drainage en subirrigatie. In het kort komen deze erop neer dat regenwater in perioden van overvloed niet afgevoerd wordt, maar met behulp van drainagesystemen gebufferd wordt voor droge periodes. De locatie, ligging en oriëntatie van drainagebuizen komen hierbij zeer precies en ook daarvoor worden voertuigen, apparatuur en drones met RTK-gps ingezet.

Ledenkorting
Wist u dat u met het MoveRTK-correctiesignaal een premiummerk met dito kwaliteit en betrouwbaarheid heeft voor een heel voordelige prijs? Met ledenvoordeel heeft u voor € 500 al een correctiesignaal inclusief een M2M simkaart en dataverkeer.

Meer weten over MoveRTK? Bekijk onderstaande video:

Naar de MoveRTK website

Bedrijfsvoering