Selecteer een pagina

Voorkom boete oude dieselolietank

door | 11 mei 2016

Tank saneren kan via Actie Tankslag binnen zes weken

Het bleek onmogelijk om alle oude dieselolietanks op tijd weg te halen. Voor het eind van 2014 moesten alle bovengrondse opslagtanks voor diesel/gasolie KIWA-gekeurd zijn. Ook nu nog zijn agrariërs in de weer om de sanering in gang te zetten.

Er zijn nog steeds land- en tuinbouwbedrijven waarbij de aanwezige tank niet aan de nieuwe eisen voldoet. ‘Formeel zou zo’n tank per 1 januari 2015 buiten gebruik gesteld moeten zijn’, zegt Ramon Jongepier, adviseur bij LTO Ledenvoordeel. Hij heeft veel te maken met ondernemers die zich oriënteren op saneren van de oude dieselolietank en het vervangen door een nieuw exemplaar dat aan de huidige eisen voldoet.

‘De meeste agrarische ondernemers zijn op de hoogte van de nieuwe eisen. Toch wachten ze af’, vervolgt hij. ‘Er melden zich nu vaak tankeigenaren die al een sommatie van het bevoegd gezag hebben ontvangen. De dieselolietank staat op de milieuvergunning. Daardoor is het bij gemeentes exact bekend op welke adressen dieselolietanks staan.’

Getekende offerte
‘Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen als dat nog niet gebeurd is’, stelt Jongepier vast. ‘Niemand zit op de nieuwe regelgeving rond dieselolietanks te wachten. Maar het is jammer van het geld als je een boete krijgt voor het niet tijdig plaatsen van een nieuwe tank.’

‘We raden ondernemers aan om op zijn minst zo snel mogelijk te zorgen dat er een getekende offerte ligt voor het buiten gebruik stellen van een tank die niet aan de regels voldoet’, vat de adviseur samen.

‘Het saneringsbedrijf meldt de sanering alvast aan bij het bevoegd gezag en bij Kiwa. Als zij weten dat de opdracht is verstrekt, dan zijn zij vaak coulant.’ In 2015 liepen de wachttijden op tot soms wel drie maanden. Inmiddels kan een oude dieselolietank binnen zes weken worden gesaneerd.

Saneren via LTO voldoet aan alle eisen en de agrariër ontvangt na het saneren een tanksaneringscertificaat en gereedmelding tanksanering waarmee zij kunnen aantonen dat zij aan de Kiwa-eisen hebben voldaan.

Actie Tankslag
Om de pijn voor leden te verzachten is LTO Ledenvoordeel enkele jaren geleden begonnen met Actie Tankslag. Leden hebben hierbij de keuze: saneren van de oude tank, levering van een nieuwe tank of een combinatie van beide.

LTO Ledenvoordeel zoekt voortdurend naar de meest voordelige aanpak voor leden. Om een beeld te geven; het saneren van een tank met een inhoud tot 1.900 liter kost leden 225 euro. Een nieuwe tank is de grootste kostenpost. Voor een nieuwe tank van 1.200 liter (inclusief installatie, C4 coating en Cube 56 pompset) betalen leden 2.588 euro.

Ook grotere tanks kunnen gesaneerd en gekocht worden met ledenvoordeel.’

Direct Saneren

 

Offerte aanvragen nieuwe tank

 

 

1.571 leden hebben hun oude tank via LTO laten saneren

1.132 leden hebben een nieuwe tank gekocht via LTO

268.795 euro hebben leden gezamenlijk bespaard op de sanering en koop van hun dieseltank

 

Kijk voor meer informatie op www.actietankslag.nl

Brandstof