Verlening subsidieregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’

door | 28 september 2015

De stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, Zonnepanelen erop’was tot 1 september 2015 opgesteld. De provincies Drenthe en Groningen hebben inmiddels besloten de regeling te verlengen tot en met 2016. Verwacht wordt dat andere provincies binnenkort een besluit nemen.

Informatie

Informatie over deze subsidieregeling vindt u op www.asbestvanhetdak.nl. Bij het verwijderen van asbest kan gebruik gemaakt worden van verschillende fiscale regelingen. Sinds enige tijd is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. De sloop van asbest moet uiterlijk vier weken voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente worden gemeld. Op het meldingsformulier wordt gevraagd naar: de eigenaar, de sloper/asbestsaneerder, het bouwwerk of onderdeel daarvan, de planning, de afvalstoffen die vrijkomen en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij werkzaamheden in of aan gebouwen van voor 1994 is een asbestinventarisatiebedrijf verplicht. Een bedrijf dat asbest gaat verwijderen, mag nooit zelf de inventarisatie doen. Het elektronisch meldingsformulier staat op www.omgevingsloket.nl. Ook via www.infomil.nl/asbest vindt u veel informatie.

Ledenvoordeel

LTO Ledenvoordeel heeft rond asbestverwijdering en de plaatsing van zonnepanelen een aantal interessante aanbiedingen, zoals de asbestinventarisatie, de collectieve inkoop van zonnepanelen, korting op isolatie en dakbeplating en regelingen rond levering en teruglevering van energie. Klik hier voor meer informatie.

Op www.agroasbestveilig.nl vindt u onder meer een quickscan, waarmee u kunt nagaan op welke onderdelen in het proces u gebruik kunt maken van de diensten die worden aangeboden door onder andere Rombou, LTO Energie en Flynth.

Bron: LTO Noord informatiecentrum

Asbest