Selecteer een pagina

Veehouders zijn tevreden met het Watter desinfectieapparaat

door | 8 juni 2022

De gezondheid van koeien staat of valt met schoon water. Is er te weinig of is de kwaliteit niet goed, dan zakt de wateropname direct. Gevolg: minder voeropname, lagere weerstand en gevoeligheid voor infecties. Dit is terug te zien in de melkgift en vruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk dat er opties zijn om het drinkwater van vee zonder bijproducten te kunnen reinigen.

Begin dit jaar heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besloten tot de definitieve toelating van de in-situtechnologie van Watter.

Microbioloog Reinoud Homan van Watter legt uit: ‘Een goed desinfectiemiddel is effectief tegen micro-organismen, maar laat geen schadelijke residuen achter die in de voedselketen terechtkomen. Bij drinkwater is dit van belang, omdat een dier zijn hele leven lang drinkt.’

Het niet-giftige karakter van het aangemaakte middel levert enorme voordelen op voor de gezondheid van het dier én de gebruiker. Daar is veel vraag naar onder veehouders, merken we bij LTO ledenvoordeel. Het Watter-systeem wordt steeds vaker succesvol ingezet voor het desinfecteren van drinkwater voor vee.

Melkveehouder Jansink uit Drenthe is tevreden met die investering. ‘Het ging me allereerst erom dat er schonere waterleidingen in de stal kwamen. Met het desinfectiesysteem van Watter hebben we schoon en helder water in de bakken. Je kijkt dwars door het water heen en je kunt de bodem zien.’

Of de verbetering van de waterkwaliteit na plaatsing van het Wattersysteem ook daadwerkelijk heeft geleid tot beter producerende en gezondere koeien, vindt Jansink moeilijk te zeggen.

‘Binnen een melkveebedrijf spelen veel factoren een rol’, stelt de ondernemer. ‘Het is lastig om hard te maken wat de exacte oorzaak van verbeteringen is. We werken nu een jaar of vier met het Wattersysteem. Sindsdien is de melkproductie omhoog gegaan van bijna 9.000 kilo tot ongeveer 10.000 kilo per koe per jaar op dit moment. En het celgetal is gezakt.’

Jansink wil zijn desinfectiesysteem niet meer kwijt. ‘En dat zegt wel wat, want je hebt het toch over een behoorlijke investering. Ik ben ervan overtuigd dat schoon water ons helpt bij een goede en rendabele bedrijfsvoering.’

Varkens
Ook varkens gedijen goed op schoon water. Varkenshouder Joost van der Pas uit Noord-Brabant zag na het in gebruik nemen van zijn Watter- installatie op het oog geen verschil met het water dat voorheen in de stal uit de kraan kwam. Ook de smaak is niet anders. ‘Maar de uitslagen van een onafhankelijk wateronderzoek lieten direct een verbetering zien.’

Bij zijn dieren merkte Van der Pas dat een groter deel van de zeugen al op vier dagen na spenen berig wordt. ‘Dat draagt bij aan betere reproductieresultaten en een hoger saldo per zeug.’

Het systeem valt onder de Vamilregeling en leden van LTO of POV krijgen korting op een proefopstelling en op de aanschaf van de installatie.

Wilt u betere productie door schoon drinkwater?

Vraag gratis meer informatie aan

Bedrijfsvoering